Hjelper deg å ta bedriften videre

Fagansvarlig Sjur Dagestad diskuterer deltakernes problemstillinger med prosjektleder Katinka Kolsaker.
Foto: Innoco
Innovasjon Norge utfordrer mangfoldet av "løver" i norske virksomheter til å ta et byks. De tilbyr nå et nytt kurs i innvasjon for folk med egen bedrift i Norge.
0Shares

Før prosjektet BYKS lanseres formelt i juni, ble et testkurs kjørt i fjor. 15 deltakere fra forskjellige steder i Norge var med i programmet.

– Programmet er lærerikt og nyttig. Det at ekspertene kommer til arbeidsstedet, ser jeg på som en ny undervisningsmetode. På denne måten mottar vi direkte input om virksomhetsutvikling, sier Frano Cetinic, daglig leder i Globesar i Tromsø.

– Programmet viser en ny innovativ måte å fokusere på, mener Ivar Tjønsø, daglig leder i Viking Composite AS i Sortland.

Fagansvarlig Sjur Dagestad viser eksempler på hvordan man ikke lykkes med innovasjon.
Foto : Innoco

Kandidatene tar med seg en konkret idé, et behov, et prosjekt eller en utfordring og jobber med den gjennom programmet.

Må ha konkret idé
Det er konsulentfirmaet Innoco AS som har utviklet kurset. 

– Kandidatene må være ambisiøse pådrivere i sin virksomhet. De skal ta med seg en konkret idé, et behov, et prosjekt eller en utfordring og jobbe med den gjennom programmet. En problemstilling må handle om noe mer konkret enn å vokse eller tjene mer penger, forteller Chris Klemmetvold i Innoco.

«Løven» kan være alle, fra en prosjektleder, en gründer, mellomleder eller andre. 

– Vi tilbyr tre programmer og hvert program har bare 15 plasser. De 15 beste kandidatene plukkes ut blant alle søkere i hele Norge, legger Klemmetvold til.

Teori og praksis
BYKS består av teori, praktisk kunnskap, eksperthjelp og en hel del gruppearbeid. Mange gründere kommer med gode ideer og er overbevist om at deres virksomhet kommer til å få et stort marked. Men de unnlater ofte å undersøke markedet fra kundenes synsvinkel. Her lærer de først å gå ut og bli kjent med marked ved å ha direkte kontakt med kunder.

Det første programmet starter i juni, og det andre i september. Deltakerne får fire samlinger i Oslo og Trondheim. Egenandel for hele programmet er 3 500 kroner.

– Når vi drar på besøk i bedriftene, ser vi på hvordan de driver sin virksomhet, hvordan arbeidsplassen ser ut, og hvordan er det opplevelse å være kunde der osv. Vi vil også gjerne snakke med kundene for å innhente førstehåndsopplysninger. Slik at blir det mye lettere for oss å stille gode spørsmål, og gi dem bedre råd, sier Klemmetvold.

Eksperter hjelper til
BYKS har en ressursgruppe, som består av eksperter fra Innovasjon Norge, NTNU og ulike bransjer. Innoco fungerer som driftsbyrå der ansatte kommer fra forskjellige fag og har solid personlig erfaring som eier eller gründer.

– Vi har ikke råd til å overse potensialet som finnes der ute, sier Rolseth Sanner, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Hun har vært kalt «løvemor» i programmet.