Sophia etablerer Skandinavias første galleri for kryptokunst

PIONER: Gallerieier Sophia Adampour har etablert Skandinavias første NFT-galleri.
Foto: Kristian Millstein
For oss er dette en sjanse til å bidra til et mer demokratisert og åpent kunstmiljø, sier gallerieier Sophia Adampour.
Norsk-iranske Sophia Adampour har vært engasjert i Blockchain siden 2017. Nå tar hun en pause fra Indøk-studiene ved NTNU for å stable opp et nytt kunstkonsept:

Kunstgalleriet Verse gallery i Pilestredet, er Skandinavias første permanente galleri for NFT-kunst.

– Galleriet vil være en unik mulighet til å engasjere unge mennesker i kunst og kultur, og gjøre kunstrommet mer mangfoldig. Vi er plassert midt i byen ved OsloMet og står godt tilgjengelig for den kommende kunst-generasjonen.

Adampour har drevet med “blockchain” siden 2017, noe mange var skeptiske til.

– Folk fortalte meg at dette var lite hensiktsmessig bruk av tiden min. Det har vært en vei å gå som kvinne innenfor teknologifeltet og som minoritet i kunstrommet. Samtidig har jeg vært overbevist om at dette var det riktige å satse på, og fikk god støtte fra familien min hele veien. 

Les Verse Gallery sin forklaring på “blockchain”.

Hindrer plagiering

Ifølge nettstedet firi.com står NFT for “non-fungible token”, og er et bevis på eierskap over noe som ikke er fysisk. Dette gjelder digitale filer som kunst, lyd, videoer, gjenstander i videospill og andre former for kreativt arbeid. NFT er en unik kode, lagret og beskyttet på en offentlig tilgjengelig blokkjede. 

Les Verse Gallery sin forklaring på NFT

– Først og fremst er kryptokunst en digital signatur som hindrer at det du lager blir plagiert, og verket ditt får en spesiell verdi. Hadde Munch hatt NFT ville det vært spennende å se hvor mye Skrik eller noe av hans andre verk hadde vært verdt i dag.

Et ønske om inkludering

Hennes opplevelser rundt diskriminering gjør sitt til at Adampour har fokusert på kunst som en form for sosial utjevning.

– Galleriet drives helt klart ut av et ønske om inkludering. NFT er en demokratiserende måte å lage og drive kunst på. Når det kommer til digital kunst er det et mer åpent marked enn hos den vanlige kunsten, som er langt mer hierarkisk anlagt.

Gjennom blockchain har man gjort kunstrommet større ved at kunsten når ut til flere.

– Galleriet skal være et åpent rom, og en arena for læring. NFT-kunst har fordelen med at artister fra andre deler av verden som vanligvis ikke når frem med kunsten sin lettere vil kunne ha eierskap til sine verk, i tillegg til å dele dem. Folk som er uoppdaget, kan bli oppdaget, og digitale verktøy gjør kunstprosessen lettere for artister som ellers ikke ville hatt tilgang til dyre og spesifikke verktøy.

Adampour opplever allerede at gallerikonseptet mottas med åpne armer. Alle slags forskjellige type folk har vist interesse: Kunstnere, ikke-kunstnere, kryptokunsthandlere, investorer, nysgjerrige forbipasserende, og tidligere statsminister Erna Solberg har tatt turen innom galleriet.

– Forhåpentligvis vil vi bli sett på som pionerer, siden NFT og digital kunst fortsatt er ganske nytt. Samtidig så vi under pandemien hvor raskt man kunne få til overgangen fra det fysiske til det digitale. Vi vil være til for alle, nettopp fordi nye former kunst kan bidra til å føre folk sammen.