Vil styrke muslimske kvinners rett til religiøs skilsmisse

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik vil fremme muslimske kvinners rett til religiøs skilsmisse.
Foto: Arbeiderpartiet
Flere muslimske kvinner opplever ikke samme tilgang som menn til å få godkjent religiøs skilsmisse.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) tar til orde for å styrke muslimske kvinners rett til religiøs skilsmisse.

– Her kan det heller ikke utelukkes at det å ikke respektere skilsmisseregler i noen sammenhenger innebærer at en har medvirket til tvang overfor kvinner som ønsker å leve frie liv. Det kan også bety straffansvar, sier hun til Vårt Land.

Justisdepartementet viser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) når det gjelder å behandle saker som angår negativ sosial kontroll. Her har de et kompetanseteam som jobber tverrfaglig og nasjonalt med blant annet religiøs skilsmisse.

– Kompetanseteamet er kjent med utfordringen det er når familie og miljøer ikke godtar skilsmisse etter norsk rett, men krever at ekteskapet skal oppheves religiøst. Kompetanseteamet kjenner også til tilfeller der skilsmisse etter norsk rett ikke godkjennes i opprinnelseslandet til personen som ønsker å skilles, sier avdelingsdirektør i Bufdir, Tove Bruusgaard, til Vårt Land.

Vil bedre rettsvern

Ifølge et intervju med Vårt Land sier samfunnsdebattantene Rania Jalal Al-Nahi og Laial Ayoub at kvinner har fremdeles ikke samme tilgang på religiøs skilsmisse som menn.

Tajik understreker at regjeringen vil jobbe for sterke kompetansemiljøer på æresvold og sosial kontroll i politidistriktene.

– Regjeringen vil også fremme forslag om endringer i straffeloven for å styrke den enkeltes rettsvern. I tillegg vil vi samarbeide med tros- og livssynssamfunn om å styrke integreringen, bedre likestillingen og øke kunnskapen om norsk lov i livssynsfeltet.