Lørenskog kommune vinner Bosettings- og integreringsprisen for 2021

En tøff integreringskabal venter for de folkevelagte Lørenskog kommune.
Foto: Skjermdump/GoogleMaps
Prisen er delt ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som blant annet trekker fram kommunens solide resultater fra introduksjonsprogrammet.
7Shares

Prisen ble delt ut av statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti i kommunal- og moderniseringsdepartementet under IMDis årskonferanse. De andre nominerte kommunene var Asker, Drammen, Harstad, Lillestrøm og Sandefjord.

Lørenskog får prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. I begrunnelsen legges det vekt på solide resultater i introduksjonsprogrammmet, Jobbsjansen-prosjektet og evnen til å bosette flyktninger på kort varsel.

– Lørenskogs arbeid med integrering har i lang tid hatt stor overføringsverdi for andre kommuner, og det fortjener honnør. Åtte av ti deltakere avsluttet kommunens introduksjonsprogram med å være i jobb eller utdanning i 2020. Det er veldig imponerende i et år med pandemi, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

– Dette her er helt utrolig stort! Vi er så stolte, og særlig når vi ser hvor mange andre gode kandidater som også var nominert, uttaler Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog kommune.

Bosettings- og integreringsprisen skal gå til en kommune som har utmerket seg spesielt på bosettings- og integreringsfeltet. Prisen ble delt ut for første gang i 2008. Da var det Vadsø kommune som vant.