– Sisterhood er som en familie for meg

Jentene trekker hvem som skal bli sminket av make up-artisten etterpå.
Foto: Xueqi Pang
Selin (13): – Storebroren min sa at han bestemte over meg fordi han er eldre. Det er en hersketeknikk, lærte jeg av Sisterhood. Nå vet jeg hvordan jeg skal håndtere det neste gang han prøver seg. 
Xueqi Pang
Latest posts by Xueqi Pang (see all)

Jenteprosjektet Sisterhood i Oslo har hovedkvarter på Frogner. Det en mørk og kald desemberkveld, men inne i leiligheten hvor Sisterhood holder sine ukentlige jentekvelder er det lyst, varmt og koselig.

13-åringene Celina, Linda, Sonia og Selin sitter trygt og godt i to sofaer i tredje etasje og venter spent på at jentekvelden skal begynne. Med dem sitter “storesøsterne” Celine T. Stærnes (26) og Rukaia Khairy (27).

Sammen med bydel Frogner har Sisterhood bidratt til å bygge opp unge jenters selvbilder, kunnskap og tillit siden 2005.

Storesøster Rukaia sitter med jentene sine i Sisterhood-rommet.
Foto : Xueqi Pang

Sisterhood er et sted for alle fjortiser.

Sisterhood-prosjektet 
Rukaia Khairy og Cecilie T. Stærnes jobber aktivt med jenteprosjektet i Oslo. Khairy er utdannet velferdsviter fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og har jobbet frivillig ved MiRA-senteret. Stærnes begynte som frivillig i Sisterhood. I dag har hun en 60 prosents stilling.

– Vi har noe som heter jenteloven og det er det motsatte av janteloven, forklarer Rukaia Kairi.
Foto : Xueqi Pang

Jenteprosjektet er inspirert av det svenske prosjektet United Sisters. Hovedkvarteret ligger i bydel Frogner, men de har også grupper på Sagene, Bjerke, Grünerløkka, Alna, Bøler og Søndre Nordstrand.

Målet prosjektet Sisterhood er å gi jentene et
trygt sted å møtes og ha noe å gjøre i
fritiden.
Foto : Xueqi Pang

Prosjektet er gratis for alle jenter mellom 13-21 år. Målet er å gi jentene et trygt sted å møtes og ha noe å gjøre i fritiden. 

Celina får dagsminke av sminkeeksperten.
Foto : Xueqi Pang

Sisterhood tilbyr også jentene en såkalt “jentecoach”, en slags storesøster. De er sammen én gang i uka. Da snakker de sammen, går på kino, henger sammen som vanlige store- og lillesøstre.

Selin er veldig fornøyd med sminken sin. Hun kunne mye fra før av, men det var gøy å bli sminket av en ekte sminkør.
Foto : Xueqi Pang

Gir jenter bedre selvbilde
– Vi lager også fysiske ting. For eksempel en bok som vi kaller for «Jeg er bra»-boka, sier Selin.

Sminkøren gir Selin sminke som passer til fest.
Foto : Xueqi Pang

Jeg er bra-boka er i utgangspunktet en blank notatbok som alle jentene får. Den fyller de med tegninger og gode tips om bedre selvtillit. 

Prosjektleder Rukaia Kairi fotograferer jentene. Her blir Selin tatt bilde av rett etter hun har blitt sminket.
Foto : Xueqi Pang

– Jentene har veldig ulik personlighet og kommer tydelig til uttrykk i bøkene, sier Rukaia.

Jentene er betatt av mange kjendiser. Nesten alle er Justin Bieber-fans
Foto : Xueqi Pang

– Rukaia og Cecilie ga oss et hefte der det sto mange tips om hvordan man kan få bedre selvtillit. Blant annet fikk vi en liste med ti ting du burde si til deg selv hver dag, forteller Selin.

– Vi har noe som heter jenteloven, og det er det motsatte av janteloven, forklarer Rukaia.

Jenteloven handler om at jentene skal tenke positive og snille ting om selv selv. De har blant annet fått tildelt en liste over ti ting de skal fortelle seg selv hver dag. For eksempel: “Jeg er sterk”.

– Statistikk viser at mange jenter er ensomme eller sliter med dårlig psykisk helse. Det er mye skolepress og ensomhet. Derfor er det et behov for jentegrupper, mener Khairy.

en NOVA-rapport fra 2013 kommer det fram at de fleste unge er fornøyd med egen helse og trives både hjemme og på skolen. Men rapporten viser også at mange unge sliter psykisk i hverdagen, særlig jenter. 

“I størst grad gjelder dette typiske symptomer på stress, som det «å tenke at alt er et slit» eller «å bekymre seg for mye om ting». Andelen med ulike psykiske helseplager blant jentene har økt fra de siste årene. For gutter har utviklingen vært nokså stabil”, heter det i rapporten.  

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at ti prosent av jenter i Norge i alderen 16-24 år har bare to eller færre personer de kan regne med hvis de har personlige problemer. To prosent av jenter mellom 16-24 år har lite vennekontakt. Én prosent av dem har ingen fortrolige. Tallene stammer fra 2012.

Leder for helseavdelingen ved Student-samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), Kari Jussie Lønning, fortalte i mars til NRK at 75 prosent som søker hjelp for psykiske problemer, er jenter.

Tilbyr kunnskap og tillit
– Jeg føler meg ikke redd når jeg skal snakke med dem. De er forståelsesfulle og snakker på en måte vi forstår. Noen voksne bruker vanskelige ord, det gjør ikke de, forteller Celina om Rukaia og Cecilie.

Forrige jentekveld snakket vi om kjønn og seksualitet, forteller Linda. 

– I forkant av den temakvelden fikk jentene skrive anonyme spørsmål og ut fra spørsmålene lagde vi en historie som besvarte alle spørsmålene deres slik at ingen kunne gjenkjenne hvem som hadde stilt hva, forklarer Rukaia og Cecilie.

På veggen henger det noen tegninger. Disse har jentene tegnet og på hver tegning står det noen regler.

– Disse tegningene er kontrakter som vi har skrevet. Det betyr at jentene skal ikke fortelle det de får høre her til noen andre utenfor gruppen. Vi har alle taushetsplikt. Det som blir sagt her, blir her, sier Khairy.

Drømmer om fast tiltak
Rukaia Khairy sier at hun gjerne skulle arrangert flere jentegrupper over hele Oslo, men midlene strekker ikke til.

Siden Sisterhood bare er et prosjekt og ikke et fast finansiert tilbud, krever det at de to damene må søke om midler fra år til år, og det er ingen garanti for at prosjektet vil vare i neste år.

– Neste mål blir en fast greie som er der hvert år, sier Khairy.

– Vi kunne også tenkt oss å starte Brotherhood, for gutta.

Begrenset antall
Alle som ønsker å bli i jentegrupper, må skrive søknader. Lederne velger ut dem som til slutt får bli med.

Khairy forklarer at det er viktig for de klarer å se hver enkelt i øynene og følge opp alle. Derfor tar de inn maks tolv.

Selv om bare tolv jenter får lov å delta på jentekvelder og ulike aktiviteter, holder Sisterhood åpent hver mandag kveld, og da kan alle som vil delta.

– Sisterhood er ikke bare for jenter som trenger noe ekstra, Sisterhood er et sted for alle fjortiser, konkluderer Khairy.