– Vi må gi, men også tørre å kreve

Vær åpen og ha aksept for de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet, er tonen fra eier i renholdsfirmaet West Facility Mangement AS, Bardhec Ademaj. Her fotografert under Nettavisens konferanse om innvandring og integrering tidligere denne vinteren.
Foto: Claudio Castello
Kosovoalbanske Bardhec Ademaj kom til Norge i 1990. Nå eier han en av Ålesunds mest mangfoldige bedrifter.
0Shares

95 prosent av arbeidstakerne som har Ademaj som sjef i rengjøringsfirmaet West Facility Mangement AS har flerkulturell bakgrunn.

– Vi består av ulike nasjoner, etnisiteter og miljøer, men trekker alle i samme retning. For oss er mangfold et ideal. Det viktigste er å skape et miljø hvor alle respekterer hverandre på tvers av forskjeller.

Kanskje er det opplevelsene fra opprinnelseslandet som har gjort at Ademaj har satt klare regler for felles aksept på arbeidsplassen. Kosovo,opplevde på den tiden stor politisk uro mellom den albansktalende majoriteten og den serbisktalende minoriteten. Flere år senere skulle uroen ende opp i åpen konflikt, og løsrivelse av den daværende jugoslaviske provinsen.

Her er Ademaj sammen med en av sine ansatte på jobbvakt.
Foto : Privat

Når det er eid og jul så kjøper vi brus og kake og har fest for alle bedriftsansatte. Slikt skaper samhold.

– Jeg var åpent kritisk til det som skjedde i Kosovo, og så ingen fremtid for meg selv i landet, så jeg reiste til Norge og søkte om asyl. 

Tøff tid på mottak
Opphold fikk han egentlig på bakgrunn av kjærligheten, etter som Ademaj giftet seg med en norsk statsborger.

– Tiden på mottak var lang, tung og tøff, med hele livet på vent. Så det var befriende å kunne begynne å bygge opp en fremtid for meg selv og mine nærmeste. 

Businessmann
Etter hvert havnet Ademaj i Ålesund. Han tok ulike strøjobber, blant annet som båtlaster. Så kom han inn i renholdsbransjen, startet fra scratch, og endte etter hvert opp med sjefstilling. 

Renholdsfirmaets opprinnelige driftsleder skulle ut i militærtjeneste, og Ademaj fikk i første omgang vikariere som driftsleder.

Jobben gikk så bra at Ademaj fikk komme tilbake til driftslederstillingen noen år senere, og etter hvert ta over som sjef.

– West Facilities opprinnelige ville at noen skulle overta etter ham, så jeg fikk tilbud om en sjefsstilling i bedriften.

I tillegg er Ademaj medeier i RBI AS som driver med salg og utvikling av kjemikalier.

–  Vi har blant annet utviklet et svanemerket produkt som har blitt en slager for oss.

Feirer jul og eid
Ademajs lever etter regelen: “Alle mennesker har noe iboende godt i seg”.

– Vi har aldri hatt alvorlige problemer grunnet etnisitet, religion eller nasjonalitet her på West Facility. Vi satser på respekt, aksept og medmenneskelighet. Når det er eid og jul så kjøper vi brus og kake og har fest for alle bedriftsansatte. Slikt skaper samhold, som først og fremst trues av dårlige mennesker som misbruker nasjonalitet og religion for å skape splittelse.

Som en av få bedrifter tilbyr firmaet også sine ansatte norskkurs i egen regi.

– Språk er hovedinngangen til samfunnet, til å få jobb og nettverk i Norge. Uten språk blir dette vanskelig.

Klare kjøregregler 
Innad i bedriften kjører han sin egen form for integreringspolitikk, basert på “gi-og-ta-prinsippet”.

– Jeg ser for meg at det er viktig å ta imot de nye, gi dem god hjelp i startfasen og så kreve at man bidrar med sitt til samfunnet. Jeg mener dette er en tankegang som kan overføres på samfunnsnivå. Vi må både være åpne for folk som mennesker og kreve at de gir tilbake til samfunnet de har kommet til, og skal bo i lang tid fremover, kanskje resten av livet.

Å ha klare kjøreregler mener Ademaj er den beste formen for integrering. 

– For en tid tilbake var det to stykker som hadde fått godkjent opphold og begynte hos oss. Begge kom fra et land hvor det dessverre er lite aksept for kvinners rettigheter, og de klagde til meg med klar beskjed om at det ikke var mulig for dem å akseptere en kvinnelig arbeidsleder. Jeg ga dem noen dagers betenkningstid, og forklarte uten om og men hva norske likestillingsverdier betyr, og at de var nødt til å akseptere en kvinnelig sjef, selv om det var kulturelt vanskelig for dem, hvis de skulle jobbe i mitt firma.

– Lytt, men vis forventning
Begge tok til seg oppfordringen fra Ademaj og jobber nå i firmaet.

– Lytt til personen, men vært også soleklar om hva som forventes, om hva som skal til for at man får jobb og for at man kommer seg videre i sin personlige integreringsprosess.

– Du var selv nykommer engang, og møtte sikkert mange hindre på veien? Hva ser du som den beste strategien for å lykkes som ny i Norge?

– Vær åpen og ha aksept for de grunnleggende verdiene i det norske samfunnet. Hvis ting butter imot i starten så ikke gi opp. Særlig språk er viktig, så lær norsk så tidlig som mulig. Kjemp videre, og bli en del av Norge.

Navn: Bardhec Ademaj
Yrke: Bedriftsleder i West Facility Mangement AS
Sivilstatus: Gift
Annet: Kåret til årets forretningsmann i utlandet av myndighetene i Kosovo i 2014