DOGA gir støtte til Sumeets inkluderingsarbeid

Sumeet Singh, inkluderingssjef i Schibsted, ser det som viktig å få støtte.
Foto: schibsted.com
Schibsted vil ha mer mangfold inn i rekrutteringsarbeidet sitt, slik at alle kandidater får den samme sjansen til å hevde seg. Nå mottar de støtte fra DOGA.
23Shares

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner i støtte til inkluderende design, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kr hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

Designstøtteordningen ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp. På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

Vil gi alle lik sjanse

Når vi leter etter en ny medarbeider, ender vi ofte opp med å gi jobben til noen som ligner på oss selv. I slike situasjoner er annerledeshet en ulempe. Det vil Schibsted gjøre noe med.

Hvert år ansetter mediekonsernet flere hundre nye medarbeidere. Nå ønsker de å få mer mangfold inn i rekrutteringen. Ved å gi alle lik mulighet, uavhengig av kjønn, alder, kultur, etnisitet eller funksjonsnedsettelse, øker sjansen for å få tak i den dyktigste kandidaten – og ikke bare den som speiler rekruttereren best.

Sumeet Singh, inkluderingssjef i Schibsted, sier til Utrop at fokuset bør være at alle mennesker skal kunne være hele seg.

– Vi ønsker å tiltrekke og rekruttere de beste talentene der ute med alle typer perspektiv. Og for å få til det må vi ha en inkluderende rekrutteringsprosess – som ikke er tilpasset enkelte grupperinger. Derfor har vi valgt å samarbeide med dyktige Skogstad&Co som nettopp er eksperter på mangfoldskompetanse i rekrutteringer.

Fakta om designstøtte til inkluderende design:

  • Designstøtte til inkluderende design blir delt ut av DOGA på vegne av Kultur- og likestillings-departementet, og er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge».
  • For å få designstøtte må man benytte profesjonell designkompetans.