Vil øke minoritetskompetansen blant jurister

Vil hjelpe de svakeste: Jusstudent Siyaamala Loganathan er for tiden i praksis hos Jussbuss.
Foto: Stephen Simmersholm
Siyaamala Loganathan (21) er for tiden juss-student, og har praksis som saksbehandler hos Jussbuss.

Loganathan studerer juss ved Universitetet i Oslo, og skal etter planen være ferdig utdannet sommeren 2021.

– For meg er det en motivasjon å hjelpe folk med å forstå hva slags rettigheter og plikter de har. En som kan guide dem gjennom et samfunn hvor jeg mener det kommer til å være viktigere enn noensinne med gjennomsiktighet i maktutøvelsen.

Hennes foreldre innvandret fra Sri Lanka, mens Siyaamala er født og oppvokst i Oslo. 

Foreldrene mine mente at siden vi bodde i Norge, burde vi barna prøve oss på skigåing.

– Far jobber i Posten, mens mor jobber på en barneskole som lærer for barn med spesielle behov.

– Hva var det som førte deg inn i jussen?

– Jeg skjønte allerede på ungdomsskolen at juss kom til å bli mitt fremtidige karrierevalg. Så tok jeg rettslære på videregående skole, og så ble det et naturlig valg å ta det videre med juss-studier på universitetet. For meg er dette et givende studium, og en enda mer givende jobb, nemlig det å kunne hjelpe vanlige folk med deres problemer.

Viser vei
Det avgjørende steget tok hun da hun begynte som saksbehandler hos Jussbuss høsten 2017.

– Jeg tenker dette var den mest givende, viktige og nyttige erfaringen. Det å møte ulike klienter, hjelpe dem med deres problemer, som kan være så utrolig mye forskjellig, og ellers få et innblikk i hva slags hull det er i dagens regelverk.

Praksisen sin gjennomfører hun som saksbehandler for utlendingsrettsgruppen i Jussbuss.

– Vi i gruppen fungerer som et juridisk bindeledd mellom utlendingene og utlendingsmyndighetene. Vi tar inn saker, og vurderer utifra klientens behov og sakens gang om det er mulig for oss å komme med juridisk hjelp. Vi kan hjelpe til med å utrede vedtak klientene har fått, for å finne ut hvordan de kan gå frem videre for å oppnå det de ønsker. Dette kan gjerne være i form av en klage eller generelt opplyse hvorfor de ikke oppfylte kravene, og hvordan de kan gjøre det neste gang de velger å søke.

Juss krever topp motivasjon
– Mange oppfatter juss som et vanskelig studium. Hvordan har studiene vært for deg?

– For å si det slik: juss er et studium som gir deg mye å gjøre, mye jobb og lesing. Hvis du ikke har interesse av fagfeltet og har havnet på juss mer eller mindre tilfeldig, vil det oppleves som slitsomt. Interesse og engasjement er svært viktig, og med på lette arbeidet. Jeg tenker ikke på juss som noe lettere eller vanskeligere enn andre studier.

Når Siyaamala ikke studerer eller jobber på Jussbuss, er hun svømmeinstruktør og sikkerhetsansvarlig for kurs i regi av idrettsklubben SK Speed.

– Jeg ser det som essensielt at barn lærer seg å svømme, en egenskap som i noen tilfeller kan være livreddende.

Hun mener innvandrerbarn må få muligheten til å lære seg å svømme på lik linje med alle andre barn i Norge.

– Jeg synes at svømmeundervisningen som blir gitt av skolene ikke alltid er tilstrekkelig til å gi barna de svømmeferdighetene jeg mener at de burde ha. Det er derfor desto viktigere at svømmeklubber gjør seg synlige i miljøer hvor det kan være barn som ikke kan svømme. Likevel synes jeg at det offentlige og skolene skal kunne klare å tilby tilstrekkelig undervisning, slik at familier ikke skal være nødt til å benytte seg av et privat tilbud for at barna skal kunne lære noe så viktig.

Skiinteresserte foreldre

Vil hjelpe de svakeste: Jusstudent Siyaamala Loganathan er for tiden i praksis hos Jussbuss.
Foto : Claudio Castello

21-åringen mener hun har vært heldig med ressurssterke foreldre som pushet henne og broren til å ta den personlige integreringen via idretten.

– Foreldrene våre meldte oss på langrennskurs i en skiforening i Oslo da vi var yngre, hvor vi var den eneste flerkulturelle familien. De mente at siden vi bodde i Norge, burde vi prøve oss på skigåing. Jeg husket det var gøy, men en litt kald opplevelse. Etter hvert ble jeg mer interessert i svømming, og kuttet ut snøen til fordel for det mer tempererte vannet i hallen.

Håndterer kulturforskjeller
Siyaamala har selv vært tre ganger på besøk foreldrenes opprinnelsesland, og er var for kulturforskjellene.

– Det handler ikke bare om forskjell mellom det norske og det tamilske, men også om overveldende forskjeller mellom Europa og Asia. Kulturforskjellene blir enda tydeligere når man beveger seg vekk fra turiststedene. 

Turen til Sri Lanka har gjort Siyaamala enda mer bevisst på rettssikkerheten i Norge, og hvordan hun vil forvalte den på best mulig vis når hun går ut av studiene som ferdig utdannet jurist.

– Etter at jeg fullfører utdanningen vil jeg jobbe enten som advokat eller dommer. For meg kommer fokuset til å være å hjelpe de som er svakest stilt, både juridisk og i andre sammenhenger. Jeg kan tenke meg å jobbe her i Norge, eller internasjonalt.