Lærer bort russisk kampsport på Majorstuen

– Systema er livsendrende praksis, som handler om mye mer enn kampsport, er tonen fra serbiskfødte Milos Malic (t.v), instruktør i Systema Oslo.
Foto: Leon Marbl
– Folk som bor hele livet i et trygt land, trenger ikke tenke for mye på selvforsvar, og takk Gud for det, sier Systema-instruktør Milos Malic.

Serbiskfødte Malic har bodd fem år i Norge, og vært instruktør i selvforsvarssporten Systema i nesten like lang tid.

Systema er en kampsport som ble oppfunnet i Sovjetunionen av agenter ved landets sikkerhetstjeneste KGB. Siden oppløsningen av Sovjetunionen har den blitt overtatt av de russiske spesialstyrkene Spetznaz, og spredt og popularisert verden over.

Som internasjonal Systema-instruktør har Malic holdt treningssamlinger og seminarer overalt Europa og ledet klubber både i Serbia og i Oslo.

Systema Oslo har medlemmer fra opptil 15 ulike land. Her er Malic fotografert med noen av deltakerne som Utrop møtte.
Foto : Leon Marbl

Her må du konkurrere og kjempe mot gårsdagsversjonen av deg selv, og stadig utfordre deg selv for å bli en bedre utøver.

– Å sikre et kreativt miljø, vise oppmerksomhet for hver samlingsdeltaker, men samtidig også ha sikkerhet som prioritet er mitt ansvar som klubbleder, sier han til Utrop.

Selvforsvar og selvutvikling
I Systema finnes det ikke like fastlagte konkurranseregler som i andre kampsporter.

– Vi har ikke så mye fokus på regulære kamper i ringen. Her må du konkurrere og kjempe mot gårsdagsversjonen av deg selv, og stadig utfordre deg selv for å bli en bedre utøver.

Videre sier Malic at en større del av Systema består av førstehjelp, massasje, og det å håndtere mennesker i forskjellige situasjoner.

Vi kombinerer selvforsvar og selvutvikling. I Systema gjenkjenner man aggresjon som resultat av frykt, og mye av selvutviklingsdelen går på å fjerne begge deler.

– Systema er en metode for å utvikle indre og ekstern fred, noe som dermed fører til færre skader. Du lærer å oppnå mer med mindre innsats, samt øke selvtillit og mestre stress. Men dette skjer bare hvis du bruker tid på Systema. Dette vil ikke fungere hvis man har en hobbyinstilling og bare kommer av og til.

Ikke “russisk og dødelig”
Fordi Systema ble skapt av KGB-agenter, og brukes aktivt av Spetznaz, har mange en slags forventning at de skal lære seg noe som er “russisk og dødelig”. 

– Systemas opprinnelse fra den ortodokse  kristne kulturen kan styre fantasien hos flere, men dette handler om en sport som har lavere skadefrekvens enn ski eller innendørs fotball. Vi fokuserer heller ikke på etnisitet, politikk, nasjonalitet eller hudfarge. Vi snakker heller ikke om å foretrekke et land over andre i våre samlinger. Det viktigste arven fra gammel russisk tradisjon er sabornost, som på russisk betyr enhet. I Systema er det viktig at alle trener sammen.

Noe som også overrasker mange er at samlingene gir bred kunnskap om både helse, anatomi, fysiologi og psykologi.

– Selvforsvar er essensen, men systema er så mye mer enn dette, sier Malic.

Ulike nasjoner trener sammen
Systema Oslo har alle sine samlinger og treninger på engelsk. Hovedårsaken er at samlingsgruppen er internasjonalt fordelt, og engelsk fungerer best for de aller fleste deltakerne.

– Vi har funnet ut at det finnes mange med utenlandsk bakgrunn, særlig studenter, som ønsker å finne treningsaktiviteter i Oslo, men som sliter med å finne aktiviteter som ledes på engelsk.

I samlingen som Utrop var med på var flere nasjoner representert. Systema Oslo har medlemmer fra 15 land, får vi opplyst. Fra land som Sverige, Danmark, Tyskland, Russland, Polen, Latvia, Serbia, Montenegro, Japan, Albania, Sør-Afrika, Bulgaria og Tsjekkia.

– Egentlig er mindre enn halvparten av våre medlemmer norske. Kampsport er ikke noe som vekker interesse hos nordmenn, hos et folk som har bodd hele livet i et trygt land, og ikke har behov for å tenke for mye på selvforsvar, så takk Gud for dette. På den andre siden, observerer jeg at nordmenn foretrekker idretter som kan øves med hodetelefonene på, og som de kan gjøre alene. For meg ser det ut som om nordmenn helst unngår fysisk kontakt i kommunikasjonssituasjoner. Dette gjør kampsportstrening mye vanskeligere for dem enn for andre nasjoner, hvor man foretrekker å gjøre ting med andre mennesker.

Livsendring via kampsport
Samtidig finner Milos at forskjellene er positive.

– Vi har så mye å lære av hverandre. Etter at jeg selv flyttet til Norge i 2013 har jeg begynte å elske å være alene i Oslomarka. Gjøre ting som er ikke typiske for serbere, sykle mange kilometer med kano på sykkelvogn, fiske hele helgen alene. Det kaller jeg integrering, smiler han. Systema viser, ifølge Milos, at det finnes mange ulike måter å lage idrett på.

– Alle er velkomne til systema. I Systema deles ikke deltakere på nivåforskjell, kjønn elle erfaring. Fokuset på “mesteren”, som er så vanlig i vestlig kultur, eksisterer ikke hos oss. I stedet hjelper vi hverandre til å bli bedre. Som en familie, som et ekte team. Han understreker at man via denne kampsporten aldri vil oppleve fordommer eller diskriminering. 

– Og det har også har skjedd er at noen av deltakerne har blitt forelsket med hverandre på treningen. Er det ikke fantastisk? smiler Milos og legger samtidig ut en utfordring:

– Systema er livsendrende praksis. Ett år fra og med nå, så kan du beklage at du ikke startet med det i dag.