Årets bioingeniør tok opp kampen mot rasismen på jobb

Årets bioingeniør Jessica Stenholm er ledende fagbioingeniør og verneombud ved Lovisenberg diakonale sykehus
Foto: Heidi Strand/Bioingeniøren
– Helsepersonell skal føle seg trygge på jobb, sier prisvinner Jessica Stenholm.

Stenholm er ledende fagbioingeniør og verneombud ved Lovisenberg diakonale sykehus.

Det betyr mye å få denne prisen. Det viktigste er at det vil bidra til å sette et enda større søkelys på et viktig tema som angår mange, sier hun i en pressemelding.

Stenholm har jobbet som bioingeniør i en årrekke, og har i likhet med mange av sine kollegaer med minoritetsbakgrunn møtt på rasisme i møte med pasienter.

Med støtte fra ledelsen på Lovisenberg diakonale sykehus, har hun sammen med lokale tillitsvalgte satt søkelys på hvordan kollegaene kan møte og håndtere rasistiske kommentarer og fordommer på jobb.

Endret praksis

Sykehuset har nå endret praksis. Pasienter som nekter å motta helsehjelp beskjed om at de har rett til å si nei til helsehjelpen, men det vil bli journalført at de har nektet på rasistisk grunnlag.

Å ansvarliggjøre pasientene har vært viktig, påpeker hun.

Dette er et kontinuerlig arbeid, og et tema vi er nødt til å jobbe videre med framover. Dette angår alle helsefagprofesjoner over hele landet. Det er derfor viktig å jobbe for at ansatte i helse føler at de har egen arbeidsgiver i ryggen, kjennskap til sine rettigheter og er utstyrt med verktøy til å håndtere situasjoner som oppstår, sier hun.

Stenholm har holdt foredrag og delt resultater fra arbeidet.

Håpet er at flere sykehus og foretak tar tak i problemstillingen, og systematiserer sitt arbeid mot rasisme i helsevesenet.

Har bidratt til jobbtrygghet

Kaja Marienborg, fagstyreleder i NITO BFI, forklarer at prisen er ment å løfte frem og synliggjøre en bioingeniør som har utmerket seg som en fremragende ambassadør for bioingeniørfaget.

Årets bioingeniør har turt å stille de vanskelige spørsmålene

Vi har hatt mange gode kandidater til årets pris, men Stenholm har bragt et viktig tema fram i lyset. Hun er også den av kandidatene som ble nominert flest ganger og framheves som både modig og engasjert. Årets bioingeniør har turt å stille de vanskelige spørsmålene, sier Marienborg i en pressemelding.

I begrunnelsen for utdelingen er det lagt særlig vekt på Stenholms viktige arbeid med bevisstgjøring og håndtering av rasisme på arbeidsplassen.

Rasisme mot helsearbeidere er et underkommunisert problem, og i sitt arbeid har årets prisvinner bidratt til kunnskap om juridiske grenseoppganger og beskrevet arbeidsmetoder som gjør at bioingeniører og andre helsearbeidere er i bedre stand til å møte og håndtere rasisme i sin arbeidssituasjon.