Storbritannia har brukt mye mer enn ventet på Rwanda-plan

Sunak last og brast med planen om å sende flyktningene til Rwanda.
Foto: Chris McAndrew
Britenes statsminister Rishi Sunak er bedt om å forklare hvorfor Storbritannia har gitt Rwanda 240 millioner pund som del av planen om å sende asylsøkere dit.

Summen tilsvarer knappe 3,3 milliarder kroner. Den er nesten dobbelt så stor som de 140 millioner pundene britiske myndigheter tidligere har oppgitt å ha gitt i støtte til Rwandas regjering for å ta imot og huse asylsøkere som tar seg til Storbritannia over Den engelske kanal.

Planen har møtt motgang i britiske domstoler, og ingen fly har tatt av med asylsøkere om bord. Storbritannias høyesterett slo i november fast at planen er lovstridig fordi Rwanda ikke er et trygt land for flyktninger.

Trass i de rettslige utfordringene og de økte kostnadene står Sunak last og brast med planen.