Eneste norske i saudi-arabisk byplanleggingsprosjekt

Sophie Matlary skal til Saudi-Arabia for å jobbe i grønn byggeprosjekt.
Foto: Privat
Sophie Matlary skal flytte til Saudi-Arabia for å jobbe med grønn byplanlegging i ørkenen.

Verdensborgeren, kjent som avisspaltist og kommentator, har bakgrunn fra Norge, Frankrike, Ungarn, og reist flere steder i verden.

Nå står Saudi-Arabia for tur. Som eneste norske skal hun være tilknyttet byggeprosjektet NEOM, Neo Mostaqbal, som på arabisk betyr “ny fremtid”.

– Utbyggingsprosjektet sees på som Saudi-Arabias utopiske prosjekt i ørkenen, og er en av de viktige pilarene i kronprinsen Bin Salman 2030-visjon, som tar sikte på å mangfoldiggjøre ikke-oljebaserte inntekter, sier hun til Utrop.

Legges til Rødehavskysten

NEOM er planlagt utført på et område på 26.500 kvadratkilometer på Rødehavskysten, på grensen til Jordan og Egypt, rett overfor turistbyen Sharm-el Sheikh.

– Prosjektet tar for seg ulike ‘by-prosjekter’ der ulike byer skapes, for eksempel, ‘the Line’. The line er en by-linje som strekker seg rett gjennom ørkenen – på 170 km, der alt er fullstendig miljøvennlig, og ‘AI-fisert’. På mange måter kan vi sammenligne NEOM med det Dubai var på 60-70 tallet, bare at fokuset for NEOM er bærekraft, fornyelse og fremtiden, i større grad med bruk av AI-teknologi. Kronprinsen bygger prosjekter som aldri før har fantes i verden, og NEOM har derfor fått mye applaus og mye kritikk globalt.

Har politibakgrunn

Siden Matlary har bakgrunn som gransker/etterforsker i politiet, og privat for Telenor ASA, skal hun også ha samme jobb i NEOM.

– I NEOM har de regler for hvordan selskaper skal drives og hvordan ansatte skal oppføre seg. På mange måter er det helt like etiske regler som i norske selskaper. Som etterforsker skal jeg se over meldingene som kommer inn om mulige brudd på etiske retningslinjer, og utføre granskninger hvis brudd finner sted. Min sjef er fra Storbritannia og mine kollegaer er tidligere ansatte i det britiske forsvaret, men også fra næringslivet. På teamet mitt vil jeg jobbe med ansatte fra Saudi Arabia og fra Europa, både kvinner og menn.

Jobb og dykking

– Hvor lenge skal du være i Saudi-Arabia?

– Kontrakten min er på tre år, men jeg tar ett år av gangen. Så lenge jeg trives så tror jeg det er mange muligheter der borte som jeg må ta tak i. Dette er på en måte “once in a lifetime”, og noe som er helt nytt på verdensbasis, men også for meg som individ.

Hun gleder seg til alt det nye og spennende.

– Forloveden min som er i fremmedlegionen i Frankrike skal bli med, og jobbe innenfor sikkerhet der borte. Når vi begge er på plass, sammen med hunden min og, så tror jeg vi får det veldig fint. Jeg snakker en del egyptisk arabisk, noe han også gjør da vi begge har bodd i Midtøsten. Vi er derfor kjent med kulturen, språket og religionen, og transisjonen blir derfor enklere. NEOM ligger også ved Rødehavet, et av verdens fineste steder å dykke. Det finnes et drøss av aktiviteter for de som jobber der, fra klatring til ørkenturer og dykking. Det gleder jeg meg ekstra mye til.

Forventer mer saudi-norsk kontakt fremover

– Hvilke forventninger har du til oppholdet?

– Jeg forventer at det blir veldig mye nytt, og mye å ta tak i. Jeg tror også at Norge og Saudi Arabia vil ha langt mer kontakt fremover, spesielt fordi Saudi Arabia økonomisk sett er en kjempe  og leder an i den grønne utviklingen utenfor Europa. Videre vil kronprinsens politiske linje ha mye å si for fred mellom Israel og Palestina, et arbeid som Norge også deltar i. BRICS-landene dominerer store deler av den globale økonomien og Saudi Arabia er en viktig aktør der. Nå som EU og USA på mange måter har fått en endret maktposisjon i verden, ser mange til gulf-landene fremover.

Liberalisering av kjønnssegrering

– Ofte har vi hørt at kvinners situasjon i landet har vært komplisert. Nylig har man gjort reformer og det er ikke så strengt hva kjønnsroller angår Hvordan ser du for deg at du vil kunne integrere deg i landet?

– Kvinners situasjon i Saudi-Arabia endres raskt, og de er vel egentlig som kvinner i de fleste arabiske land. Jeg vil si, fra de kvinnene jeg kjenner fra Saudi, at de er interesserte i karriere, mote, samfunn og verdier. Kvinnene har også høy utdanning, som de vil bruke til noe positivt. Jeg har selv lyst til å starte en podcast, hvor jeg skal intervjue saudiske kvinner om deres liv, ønsker og posisjon i samfunnet.

Vil bruke kulturkompetanse

Når det gjelder sin egen integrering er det bare to ting Matlary tenker på:

– Først å nyte godt av saudisk gjestfrihet, noe de er kjent for, og bruke mine interkulturelle evner til å forenkle dialogen mellom meg som “vestlig” og de som “østlige”. Vi har mye å lære av hverandre og mange erfaringer å dele. Det gleder jeg meg til. Norge og Saudi-Arabia er begge oljeland og vi står overfor samme utfordringer fremover.
– Så har jeg også lyst til å gjøre et godt inntrykk: Saudisk og arabisk kultur legger stor vekt på respekt og høflighet, og jeg vil selvsagt passe på at jeg gjør et godt inntrykk. Å bli valgt blant tusener til å jobbe i NEOM betyr at jeg har mye å leve opp til. Jeg vil gjøre en god jobb, og siden jeg er den eneste nordmannen i NEOM, så jeg har en del representasjonsarbeid å gjøre også.