Fikk midler til gratis ledelsesprogram for unge kvinner

Sophie Glenne Sermengjhi står på for likestilling i næringslivet.
Foto: w2wnorway.org
Behovet for et slikt tilbud er så absolutt til stede, både i advokatbransjen og i næringslivet ellers, sier Sophie Sermenghi,

Helt siden barne- og ungdomsskoleårene har Sermenghi (22) hatt et sterkt samfunnsengasjement. Sammen med to jevnaldrende kvinner grunnla hun i 2022 Women2Women Norway – et ledelsesprogram for kvinnelige videregåendeelever, ifølge Advokatbladet.

USAs ambassade i Oslo og Erasmus + Ungdom, som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, har stilt med økonomiske midler for å gjøre tilbudet gratis.

Investering og selvutvikling

I begynnelsen av mars ble den første konferansen for tjue utvalgte deltakere mellom 16 og 19 år arrangert. På programmet sto workshops og foredrag, blant annet om økonomi og investering, cybersikkerhet, ledelse og entreprenørskap, «public speaking» og personlig utvikling.

– Med W2W ønsker vi å gi dem en arena hvor de kan engasjere seg i saker som er viktige for dem, og gi dem verktøyene, relasjonene og mulighetene som kreves for å bli trygge i seg selv og for å bli gode ledere i fremtiden, forteller Sermenghi.

Langt igjen til likestilling

I 2019 fikk Sermenghi inspirasjon til å starte et eget ledelsesprogram. Dette året var hun nemlig én av et fåtall norske ungdommer som ble håndplukket av den amerikanske ambassaden for å delta på «Women2Women International Leadership Program» i Boston i USA.

Hun innså at det er langt igjen til likestilling i næringslivet her i landet.

– Mange snakker om at vi har kommet så langt i Norge og at det er lite å klage på når det kommer til likestilling. Det er jeg uenig i, for på mange områder har vi fortsatt en lang vei å gå. For eksempel ser vi jo en majoritet av kvinner på jusstudiet, men samtidig er vi underrepresentert både innen forretningsjussen, i styrer og ledergrupper.

– Oppfattes som sure

I tillegg er det mye viktig holdningsarbeid som gjenstår når det kommer til kjønnsroller, mener Sermenghi.

– Jeg har hatt flere lederverv, og jeg mener selv at jeg er en bestemt og handlekraftig leder. Dette er jo viktige egenskaper i en slik rolle, men innimellom har jeg fått høre at jeg fremstår som krass. 

Dette er ikke uvanlig for kvinnelige ledere, forklarer hun.

– Mens trygge og tydelige kvinner typisk blir oppfattet som kalde eller sure, blir menn med de samme egenskapene oppfattet som stødige og selvsikre. Der menn er korte og konsise i svarene sine på e-post, føler kvinner ofte at de må slenge på en smiley for ikke å virke sure