Utrops utgave 20 – 2024 er ute nå!

Norge ville tvangsreturnere 17 etiopiere – 16 av dem satt fri

https://dagens.utrop.no/2024/20/