Første mann med flerkulturell bakgrunn vinner DIXI-prisen

Sosisonom Rahel Syed vant Dixi.prisen for 2023.
Foto: Knut Joner
Sosionom Raheel Syed er den første mannen med ikke-vestlig bakgrunn som vinner den prestisjefylte DIXI prisen for 2023.

Syed har delt sin personlige historie for å bryte stillheten rundt incest og seksuelle
overgrep i barndommen. Hans barndom var preget av et kollektivistisk samfunn hvor
overgrep ble dyttet under teppet og ikke snakket om, noe som gjorde det vanskelig for ham å snakke om sine egne opplevelser.

Etter mange år med kamp mot skam og frykt, bestemte Syed seg for å dele sin historie offentlig, i håp om å hjelpe andre som har opplevd lignende traumer.

Syed etter at han fikk utdelt prisen.
Foto : Knut Joner

Ut mot tabuer

Syeds innsats ble anerkjent da han mottok DIXI-prisen 2023 på landskonferansen
«kropp i traume» i regi av Dixi ressurssenter og NOK. Norge.

Utdelingen av DIXI-prisen hedrer hans bidrag til å gjøre overgrep til et synlig og diskutert tema i samfunnet, og hans utrettelige innsats for å støtte ofre. I tillegg er han mann og flerkulturell, der det av mange blir sett på som tabu å uttale seg åpent i frykt for hva folk vil si.

– Ingen skal måtte bære byrden av overgrep alene. Vi må stå sammen for å gjøre en forskjell, uttalte han.

Fra stillhet til stemme

Om prisvinneren skriver juryen følegnde:

Gjennom sine sosiale kanaler som blant annet instagram, podkast, avisoppslag og kronikk, har Syed blitt en viktig stemme for ofre av seksuelle overgrep. Hans åpenhet har bidratt til å øke bevisstheten og forståelsen rundt temaet. Syed understreker viktigheten av å bryte tausheten og å skape et samfunn hvor ofre kan føle seg trygge til å søke hjelp og støtte. Hans arbeid har vært en inspirasjon for mange, og hans historie har rørt og hjulpet mange mennesker. Og han vil fortsette det gode arbeidet med å spre kunnskap og erfaringer.

Skaper endringer fra innsiden

Gjennom foredrag, oppsøkende arbeid, kronikker og sosiale medier, ønsker han å nå ut til
enda flere. Hans mål er å skape et miljø der ingen føler seg alene eller skamfulle på grunn
av overgrep de har opplevd, og hvor alle ofre kan finne støtte og hjelp uten frykt for stigma.

– Det er kult å få feedback fra mine flerkulturelle brødre og søstre på at jeg er med på å skape endring innad. Min historie snakkes om på middagsbordet og i sosiale settinger, utdyper Syed til Utrop.