– Vil ikke ha «mangfoldsvasking»

«Mangfoldsvasking» kan være en fare for likestillings- og mangfoldsarbeidet på lignende måte som når noe blir grønnvasket for å framstå mer miljøvennlig, mener Veronica Ski-Berg, leder for Kompetansesenteret BalanseHub
Foto: NIFU
På samme måte som grønnvasking, risikerer man at likestillingstiltak ender opp med å bli noe man skal krysse av i sjekklista – og det er ikke målet, mener Veronica Ski-Berg.

Ski-Berg leder et nytt kompetansesenter, og hun vil at arbeid for likestilling og mangfold skal føre til strukturelle endringer.

– Vi får en unik mulighet til å forske på endringsprosesser over tid, sier Ski-Berg til Kifinfo i en pressemelding.

Kompetansesenteret BalanseHub, som nylig ble tildelt sju millioner kroner av Forskningsrådet, har to hovedoppgaver. En er å koordinere og lede nettverket BalanseHub, som består av 19 tiltaksprosjekter. I tillegg skal de forske på erfaringene man gjør i de ulike prosjektene.

– Arbeid med endring er sårbart

En viktig oppgave for kompetansesenteret er å forske på prosessene og tiltakene i de 19 likestillingsprosjektene. Endringsarbeid er på mange måter sårbart, mener Ski-Berg.

– Det er lett å tenke at man kan endre folks handlinger gjennom byråkratiske avgjørelser, men slike endringsprosesser er sosiale og ofte også mer uformelle, det handler om all menneskelig praksis.

– I en organisasjon tråkker man ofte rundt i majoritetens mønstre, det er disse diskursene som råder, sier Ski-Berg, som er inspirert av forfatter og professor Jan Grue.

– Folk må få eierskap over endringer

Ski-Berg er opptatt av om institusjonene er organisert på en måte som gjør at vi samarbeider, eller er i forsvar mot hverandre.

– Selv om vi er ulike typer mennesker når det kommer til for eksempel etnisk bakgrunn, sosial klasse eller seksuell orientering, betyr det ikke at man nødvendigvis ser ulikt på verden. Vi trenger ikke å lage en oss mot dem-tankegang – det skaper silotenkning.

Så i stedet for å sette søkelys på dem som har makta, ønsker hun at vi i stedet spør: Hvorfor er det sånn? Hvordan spiller makt inn i endringsprosesser? Hva blir gitt makt, framfor hvem?

– Jeg vil heller at man skaper et nytt fellesskap sammen, fordi alle har makt. Makt er veldig flytende. Det er bedre å skape noe sammen enn det mer destruktive synet «oss mot dem». Hvis folk føler eierskap til endringene, vil det fungere bedre.