649 små trossamfunn kan miste statsstøtten dersom Ap får slik de vil

Stortinget skal før sommeren avgjøre hvor mange tros- og livssynssamfunn som skal få statsstøtte. Arbeiderpartiet vil kutte kraftig.
Foto: Creative Commons
I dag er det ingen nedre grense for å få statstilskudd. Det er derfor bred politisk enighet på Stortinget om å sette et minstetall. Stortinget skal om kort tid ta stilling til dette i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til ny trossamfunnslov. Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister (KrF) reagerer på Aps forslag om en [...]
123Shares

I dag er det ingen nedre grense for å få statstilskudd. Det er derfor bred politisk enighet på Stortinget om å sette et minstetall.

Stortinget skal om kort tid ta stilling til dette i forbindelse med behandlingen av regjeringens forslag til ny trossamfunnslov.

Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister (KrF) reagerer på Aps forslag om en nedre grense på 500 medlemmer.

– Aps forslag er dramatisk. Tall fra 2018 viser at hele 649 tros- og livssynssamfunn da ville miste støtten, sier han til Aftenposten.

Les hele saken i Aftenposten