Høyreradikale nettsteder kan «fungere som inngangsport» til ekstremisme, ifølge PST

Ekstrem islamisme og høyreekstremisme forventes fortsatt å utgjøre de største terrortruslene mot Norge, ifølge den nasjonale trusselvurderingen for 2021 som ble lagt frem av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mandag.

Trusselen fra ekstreme islamister ble skjerpet allerede i fjor høst, mens PST forventer «økt radikalisering til høyreekstremisme» det kommende året.

Sikkerhetstjenesten peker spesielt på at digitale plattformer vil være viktige for denne type radikalisering. Mer konkret er PST bekymret for at «høyreradikalt tankegods» har et «større potensial for å tiltrekke seg sympatisører enn høyreekstrem ideologi»:

«Erfaring viser at for flere kan tilstedeværelse på høyreradikale digitale fora fungere som en inngangsport for høyreekstremisme», heter det i trusselvurderingen, som ikke nevner spesifikke sider, forum eller plattformer.

Les mer i filternyheter.no