Innvandring til Skandinavia: Vil norske og svenske sosial­d­emokrater legge seg på danskenes strenge linje?

– Det siste som har skjedd i Danmark, med forsøksvis returpolitikk overfor syrerne, er også i europeisk sammenheng en ytterliggående linje, mener Grete Brochmann. Vil Norge og Sverige la seg inspirere?

Arbeiderpartiet har medvind før valget i september. Så lenge innvandring ikke blir et hett tema i valgkampen, kan det gå bra.

De sliter nemlig veldig når innvandring kommer høyt opp på den politiske agendaen.

– Da blir Arbeiderpartiet utydelige. I stedet kommer Fremskrittspartiet inn og klarer å mobilisere deler av velgermassen gjennom å fortelle at de vil være tøffere i klypa, sier sosiologiprofessor Grete Brochmann ved Universitetet i Oslo.

Les mer i forskning.no