Tre ganger så mange godt voksne innvandrere om 20 år

Innvandringen til Norge er blitt mindre. Men i årene som kommer blir det langt flere godt voksne innvandrere. Er det plass til dem i arbeidslivet?

Et tiår tilbake var nettoinnvandringen (innvandrere minus utvandrere) til Norge på over 40 000 personer hvert år.

De siste tre årene har nettoinnvandringen sunket til mellom 11 000 og 25 000 personer i året. Og slik vil det mest trolig fortsette å være, ifølge statistikerne i SSB.

I tiårene som kommer vil det i stedet bli de som allerede har innvandret til landet, som kommer til å bety mest for norsk samfunnsliv – og arbeidsliv.

Om 20 år er det nesten tre ganger så mange innvandrere i aldersgruppen 55 til 66 år – sammenlignet med i dag. En stor andel av disse vil være lavt utdannet.

Får de plass i norsk arbeidsliv?

Les mer i forskning.no