Blei sendt på karantenehotell – hundrevis vil ha pengane tilbake frå Noreg

Over 3200 personar er viste bort frå Noreg sidan regjeringa stramma inn, viser nye tal. No vil mange av dei ha tilbake pengar dei betalte for karantenehotell.

– Det handlar ikkje berre om pengar og tapt inntekt. Det handlar om det mentale. Det handlar om nærleik og kjærleik til sin familie og sine ungar forsvann.

Det seier ei polsk kvinne som er ein av mange polakkar som no krev pengar tilbake etter opphald på karantenehotell.

Les mer i nrk.no