Storbritannia vil ta imot 20.000 afghanske flyktningar

Opptil 20.000 afghanarar på flukt frå Taliban skal få opphald i Storbritannia, opplyser regjeringa i London.

For inneverande år er planen at opptil 5000 afghanske flyktningar skal få komme til landet. På lengre sikt opnar regjeringa i London fór opptil 20.000 afghanarar, melder nyheitsbyrået Reuters.

Kvinner, jenter, religiøse og andre med særlege behov skal prioriterast, skriv BBC.

– Eg ønskjer å forsikre om at vi gjer alt som er mogleg for å støtte dei mest sårbare som flyktar frå Afghanistan, slik at dei kan starte opp eit nytt liv i tryggleik i Storbritannia, seier innanriksminister Priti Patel.

Les mer i nrk.no