Imam Ashraf vil at Fagforbundet inviterer landets imamer til møte: – Vi imamer har stor påvirkningskraft

Det er trolig rundt 100 imamer i Norge. De møter tusenvis av arbeidsfolk hver eneste uke, og kan være en ubrukt nøkkel til integrering. – En organisasjon som LO burde ønske å ha oss med på møtene sine.

– Jeg håper Fagforbundet leser dette og inviterer norske imamer til et møte om hva et medlemskap kan bety for dem, sier imam Syed Ashraf, som mener Fagforbundet kunne ha gjort en bedre jobb overfor denne yrkesgruppa.

– Det virker som om verken Nav eller LO har særlig mye erfaring med eller kjennskap til imamers arbeidssituasjon, sier han og legger til:

Les mer i fagbladet.no