Amnesty ut mot regjeringens flyktningpolitikk: − Et alvorlig tilbakeskritt

Den nye regjeringen ønsker å sende asylsøkere som har kommet via «trygge» land utenfor Europa tilbake til det aktuelle landet. Amnesty reagerer kraftig.

– Dette er et alvorlig historisk tilbakeskritt i norsk flyktningpolitikk. Slik vi ser dette er det en måte å bryte retten mennesker har til å søke asyl, og dermed motta asyl her, sier generalsekretær i Amnesty International Norge John Peder Egenæs til VG, og legger til:

– Denne politikken er enda mer kjølig og usolidarisk enn forrige regjerings politikk, og det er i strid med menneskerettighetene.

Les mer i vg.no