Halvparten av dem som mottar sosialhjelp er født i utlandet

Stadig flere innvandrere mottar sosialhjelp. Somaliere er øverst på listen. Styreleder i Somalisk samfunn i Norge avviser at de ikke ønsker å jobbe.

Mohamed Abdulkadir har bodd i Norge i ni år. Han har vært i jobb hele tiden.

Men ikke alle innvandrere kommer seg like raskt inn i det norske arbeidslivet.

For ti år siden var unge, norskfødte menn sterkt overrepresentert i statistikken over mottakere av sosialhjelp.

Les mer i nrk.no