De føler seg ikke lenger bundet av religiøse krav

Den jødiske minoriteten teller bare rundt 1400 mennesker i Norge. Kan den stå i fare for å forsvinne?

I flere tusen år har de jødiske skikkene vært tett sammenvevd med religionen. Jødedommen har 613 religiøse påbud eller krav om hva du skal gjøre, eller ikke gjøre.

De påbudene som kanskje er mest kjent for andre enn jøder handler om regler for mat, omskjæring og hviledagen. Mange av påbudene er blitt videreført som tradisjoner.

Les mer i nrk.no