Slik jukses det med familieinnvandring

For at et familiemedlem skal få varig opphold i Norge, må du ha en viss inntekt. Nå avdekker UDI falske arbeidsforhold i familieinnvandringssaker.

De fleste som innvandrer til Norge fra utenfor EU kommer gjennom familieinnvandring, ikke som asylsøkere. Familieinnvandring betyr at du som familiemedlem søker om å bli gjenforent med nær familie som har opphold i Norge.

Skal du få innvilget søknaden, kreves det blant annet at den personen som bor i Norge og som det søkes familiegjenforening med, har en viss inntekt over tid. Dette er for å kunne forsørge, eller sørge for underhold av, familiemedlemmer som man henter til Norge.

Les mer i nrk.no