Forslag om mjukare reglar kjem for seint for Sabrin og ungane

Ny rapport foreslår tiltak for å mjuka opp regelverket i utvisingssaker som rammar barn. Justisdepartementet vil likevel ikkje endra praksis.

Vesle julaftan fekk Sabrin Mohammed Ali melding frå Utlendingsnemnda (UNE) om at ho er utvist frå Noreg.

UDI og UNE meiner ho har brote utlendingslova ved å hevda at ho er frå Eritrea og ikkje Sudan.

At sønene Muaz (2) og Bilal (4) og faren deira har norsk statsborgarskap og blir att i Noreg, hjelpte ikkje. Vedtaket er endeleg.

Ein ny rapport kjem no med forslag til å mjuka opp regelverket i utvisingssaker som Sabrin si.

Les mer i nrk.no