Mangler barnehageplass til flyktningbarna: – For dyrt for kommunen

Flere vertskommuner har slitt eller sliter fortsatt med å gi ukrainske barn plass i barnehagene, sier UDI.

I Nordkapp kommune mangler åtte ukrainske barn plass i barnehage.

Dan Nilsen er leder for akuttmottaket for ukrainske flyktninger i Nordkapp. Han er bekymret over manglende barnehagetilbud til de minste barna.

– Det er absolutt et behov for ungene å få plass i barnehagen. I hvert fall for de eldste ungene under skolepliktig alder som mangler et tilbud. De har verken skoletilbud eller andre idrettstilbud.

Les mer i nrk.no