Mindre høyre­ekstrem vold og terror i Vest-Europa

Nye funn utfordrer rapporteringen i mediene om at høyreekstrem vold og terror er i vekst.

Det har lenge blitt advart om en vekst i høyreekstrem vold og terror i vår del av verden.

Flere terroreksperter har formidlet at dette er en av de største truslene vi står overfor.

– Dette har blitt sitert og siteringene har levd sitt eget liv, også innenfor akademia.

Det sa Anders Ravik Jupskås da han og kolleger nylig la fram en ny rapport fra undersøkelsen Right-Wing Terrorism and Violence (RTV).

Jupskås er nestleder ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

Dataene forskerne benytter seg av er basert på åpne eller offentlig tilgjengelige kilder.

Les mer i forskning.no