Migrapolis får Brobyggerprisen 2009

0Shares

Norske kirkeakademier (NKA) har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til personer, institusjoner eller organisasjoner som har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet. 

I går deler de ut prisen til NRK Migrapolis.

– Migrapolis er et flerkulturelt radio- og TV-program som har gått på NRK. Serien fokuserer på minoriteter og kulturelt mangfold i Norge, og ser på resultater av migrasjon. Programmene handler ikke bare om innvandrergrupper og deres situasjon, det handler også om andre som utgjør en minoritet på grunn av sin livsstil, samlivsform eller religion. Norske kirkeakademier tildeler årets Brobyggerpris til redaksjonen i Migrapolis for det viktige arbeidet som gjøres for å løfte fram og synliggjøre minoriteter i det norske samfunnet på en troverdig måte,” heter det i følge styret i NKA.

 
Foto : NRK
Redaksjonen i NRK Migrapolis. Foto: NRK

NKA mener Migrapolis utfordrer fordommer og vante oppfatninger ”av de andre”, og bidrar til nyansering og økt kunnskap. Programmene viser hvor mangfoldig befolkningen med minoritetsbakgrunn er. Serien påpeker forskjeller mellom og innad i ulike kulturer, grupper og miljøer, men framhever også likheter og samhold på tvers av kulturelle, etniske og sosiale skillelinjer. Slik er Migrapolis med på å skape aksept og forståelse for et større mangfold.

– Vi tror at programmene bidrar til økt toleranse for ulike måter å tenke, tro og leve på, mener sytret som er imponert over bredden og variasjon i temaer og innfallsvinkler.

Migrapolis ble av Gullruten kåret til beste magasin- eller livstilsprogram i 2007 og fikk Medierosen våren 2008.  Dette er første gang redaksjonen mottar en kirkelig pris.