Forfatteren fikk ideen av fengslet landsmann

Norsk-tamilsk juridisk ordbok utgis

Norsk-tamilske Mathanraj Raman gir ut tidenes første jurdiske ordbok på begge språk. Bildet viser ham og et omslag av ordboken, som skal utgis i april.
Foto : Claudio Castello
Ordboken utgis for første gang i april i år. 21-åringen Manathan Raj står bak boken, som er inspirert av egne erfaringer som papirløs flyktning og tolk.

– I flere år etter å ha flyktet fra Sri Lanka levde vi vanskelige liv som papirløse i Tyskland og Belgia. En livssituasjon preget av flere utkastelser og tilbakesendinger, samt pågripelser av familiemedlemmer, før vi til slutt fikk bli i Norge, sier Manathan Raj, som er student og har flere deltidsjobber.

Manathan Raj kom til Norge fra Sri Lanka som flyktning sammen med familien  for 13 år siden. Familien levde som papirløse flyktninger i 10 år i Tyskland, Belgia og Norge før de fikk oppholdtillatelse her.

Vanskelige begreper
Ideen til ordboken kom i 2005 da han skulle tolke for en norsk-tamilsk fengselsinnsatt. Mannen hadde tilbrakt mange år i Norge, men hadde lært seg minimalt av språket. Han foreslo at Raj kunne lage en oversettelsesliste for juridiske begreper for norsk og tamil, siden det fantes juridisk ordbok på andre minoritetsspråk i Norge, mens ikke på tamil.

I tiden som papirløs jeg lærte meg flere språk, som for eksempel tysk og flamsk.

En bok for alle
Raman regner med gode tilbakemeldinger så snart ordboken er ute på markedet.

– Jeg mener dette er et svært godt formål. Til tross for at tamiler flest er integrerte i arbeidslivet, så er det veldig mange som sliter språklig. Og når selv etniske nordmenn har problemer med å skjønne juridisk fagspråk, så sier det seg selv at folk trenger begrepsforklaringer.

Siden han fikk idéen til ordboken i 2005 har Raman også tenkt at dette ikke skulle være et ekskluderende tiltak.

– Vi har ikke bare tenkt på flyktninger, asylsøkere og innvandrere som har tamilsk bakgrunn, men óg på nordmenn som er i kontakt med tamiler, sier han.

Smaken av juss
21-åringen har måttet overvinne flere vanskeligheter i løpet av sitt hittil korte liv. Han har blant annet vært under psykiatrisk behandling grunnet det enorme psykiske presset under årene familien levde i skjul, og hvor han som veldig ung tenåring måtte ta mye av ansvaret for søsken og foreldre.

– I denne perioden ble jeg interessert i lov og rett. Papirbunken med vedtak og andre juridiske dokumenter ble lest og analysert flittig, og jeg lærte meg flere språk, som for eksempel tysk og flamsk.

Ser lyst på fremtiden
For tiden går Raj på studiespesialisering. Ambisjonen er å bli advokat på lengre sikt.

Ordboken gis ut av forlaget Elexi i april i år og 300 eksemplarer vil bli trykket i første omgang.