Alt om OXLO-uka 2010

 
OXLO-uka er vel overstått, med mange og varierte aktiviteterrundt omkring i byen - konferanse og seminarer, konsert, lysvandring,stands og kurs for å nevne noen.
0Shares

OXLO-konferansen: “Dialog i et interkulturelt samfunn”
Over 120 deltakere fra kommunale og statlige instanser, frivillige organisasjoner, media med flere var tilstede på den årlige OXLO-konferansen den 24. september. Det var et bredt spekter av innledere, god diskusjon og mingling rundt standområdet i pausene.

En av innlederne var Daayiee Abdullah fra USA og er en av to åpent
homofile imamer i verden. Daayiee beskrev problemer mange homofile med minoritetsbakgrunn møter i Norge i dag – usynlighet, konstant frykt for at familie og eget etnisk miljø skal få kjennskap til ens seksuelle legning, fysiske trusler med mer.

Han ga videre råd om hva sentrale og lokale myndigheter og offentlige instanser kan bidra med for å bedre situasjonen: Ikke vær redd for å spørre om en person er muslim og homofil, sørg for å synliggjøre visuelt og skriftlig at dette er et sted hvor det er trygt for homofile å søke råd, henvis personen raskt til riktig instans, anmeld overgrep til politiet med mer.

OXLO-uka i Renovasjonsetaten

Kulturpolitikk i et integreringsperspektiv: Speiling av mangfold?
For å markere OXLO-uka og Oslo kulturnatt, inviterte Enhet for mangfold og integrering byens mange innvandrerorganisasjoner til debatt omkultur den 24. september. Rundt 100 personer fikk med seg varierte kulturinnslag, og innlegg fra Khalid Salimi fra Stiftelsen Horisont/Melafestivalen, Asta Busingye Lydersen fra Queendom/Norsk kulturråd, Isabel Espinoza fra Ung Viktor/ERAS og Elise Chen fra Kinesisk kulturfestival/ERAS.

Lysvandring på Holmlia
I Bydel Søndre Nordstrand arrangerte Mangfoldsutvalget, Holmlia bibliotek, Hallagerbakken skole, Røde Kors Ressurssenter, Søndre Ås Gård, Salto, Oslo Sør-satsingen med flere en lysvandring med fokus på mangfold den 21. september. På turen fra Hallagerbakken skole til Hvervenbukta møtte deltakerne ulike lyspunkter en historie, en tone, et lys, og alt handlet om mangfold og tilhørighet. Inger Aguilar, prosjektleder for Oslo-Sørsatsingen, forteller at lysvandringen var så vellykket at dette nå blir en fast aktivitet under OXLO-uka fremover.

OXLO-fest på Riksscenen
Lørdag 25. september inviterte Sagene Internasjonale
og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF) store og små til OXLO-fest på den nyåpnede Riksscenen.

Flerspråklighet som ressurs
Mandag 20. september deltok rundt 60 ledere, ansatte og andre interesserte på Sykehjemsetatens OXLO-seminar ”Flerspråklighet som ressurs” på Litteraturhuset.

OXLO-uka i Renovasjonsetaten
Renovasjonsetaten (REN) hadde OXLO som tema på et frokostmøte tirsdag 21. september, som er en arena for informasjon til ledere, tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner.

Kilde: Enhet for Mangfold og Integrering, Oslo Kommune