OXLO-prisen til Nordic Black Theatre

Nordic Black Theatre belønnes med 50000 kroner og årets OXLO-pris
Foto: Flickr.com
Belønnes for rollen som kulturell brobygger.
0Shares

OXLO-prisen 2010 tildeles Nordic Black Theatre (NBT) for deres innsats for å skape en romslig, inkluderende og åpen by, fri for fordommer og rasisme. Prisen overrekkes av ordfører Fabian Stang på Rådhuset tirsdag 16. november, som er FNs toleransedag.

50000 for inkluderingstiltak
Prisen er på 50 000 kroner og har blitt utdelt siden 2004. Juryen består av byrådsavdelingen for kultur og utdanning, Rådet for innvandrerorganisasjoner og Enhet for mangfold og integrering (EMI). I en fersk pressemelding står det at Nordic Black Theatre gis prisen “for deres innsats for å skape en romslig, inkluderende og åpen by, fri for fordommer og rasisme”.

– NBT har skapt en inkluderende møteplass for store og små, og lagt forholdene til rette for kontakt og samarbeid mellom mennesker på tvers av etnisitet, nasjonalitet og religion. Teateret er åpent for lokale og internasjonale grupper og har vært vertskap for teatergrupper og musikk fra hele verden. I tillegg har de skapt en unik sosial arena i forbindelse med teaterets aktiviteter på båten Innvik. Gjennom sitt flerkulturelle perspektiv og virke skaper teateret bro mellom minoritet og majoritet.