Somalisk jenteteater viktig for egen kulturarv

Somaliske jenter lærer om sin opprinnelseslands rike fortellertradisjon gjennom ulike teaterverksteder i regi av Nordic Black Theatre.
Foto: Nordic Black Theatre
Nordic Black Theatre har satt i gang med et prosjekt for å fremme somaliske jenter med skuespiller i magen.

Under navnet “Slipp Jentene Til” har tolv norsk-somaliske jenter i alderen 8-13 år har siden mars 2011 spilt teater sammen. Deltegerne har imporvisert scener fra kjente somaliske eventyr og historier, lært nasjonaldansen, øvd in sanger og lært teaterteknikk med hjelp av tre konsulenter innen dans, fortelling, musikk tradisjoner og språk. 

Sluttresultatet skal vises frem i en teaterfremvisning ved navn “Hør”, som går 21, juni på Møllergata skole.

Når frem til de som står “utenfor”

Ifølge prosjektleder for “Slipp Jentene Til”, Mara H. Acantalicio, har meningen med prosjektet vært å satse på rekruttering av grupper som ellers ikke deltar i teateraktivitet i Oslo.
– I 2009 fikk vi tilsagn på en søknad til LNU (Landsrådet for norske barn og ungdomsorganisasjoner) om å inkludere somaliske barn, mer spesifikt jenter. Oppstarten på prosjektet utsettes til 2011. Undersøkelser vi gjorde viste at lørdager ikke passet for mange somaliske barn. Enten har de leksearbeid, koranundervisning eller moskedag. Et informasjonsmøte med noen mødre ga kunnskap om når det eventuelt kunne passe med teaterøving.
Hvordan har man gått frem i opplæringen av jentene?

– Vi har hatt to konsulenter med ansvar for at jentene lærte teater og dans og en ressursperson som har drevet med informasjonsarbeid. Vi har i tillegg hatt en movement og voicekunstner, som holdt workshop om tekstutvikling gjennom bevegelse og rytme, sier Acantalicio, som legger til at etter hver øving har hun og konsulentene hatt arbeidsmøte for å diskutere fremgang og scenevalg.

Fokus på teaterarbeidet

Konsulentene så på teaterproduksjoner på Det Norske Teatret, Oslo Nye Teater og Cafeteatret, og barna så også på to barneteaterproduksjoner. En på Norsk Amatørteaterfestival og en Solsikkeproduksjon på Cafeteatret.
– Besøkene ga dem innsikt i hvordan teater skapes.
Har de norsk-somaliske jentene blitt mer bevisste på sin egen kulturarv gjennom prosjektet?
– Vi har observert at tross sine veldig Somaliske utseende og klesstil og språk er jentene veldig norske av seg. De liker pop musikk, de snakker bedre norsk enn somalisk. Teateropplevelsen har gitt dem et nytt kjennskap til landet de kommer fra. De viser også en stolthet av å være norsk og å vokse opp i Norge. De eldste jentene jobber nå med tekster som handler om sine drømmer, familieforhold og fremtiden.