– 35 millioner bør øremerkes til kulturmangfold

35 millioner kroner er øremerket fremtidig arbeide med flerkulturelt fokus på kulturfeltet.
Gruppen har utviklet en nasjonal tiltaksplan på sju punkter, og mener det årlig bør øremerkes 35 millioner kroner til arbeidet.
Leder for stiftelsen Horisont, Khalid Salimi, håper den nye rapporten om kulturelt mangfold vil føre til mer enn prat og uforløste visjoner. 
– Symbolsk handling er ikke nok. Her er det behov for å være resultatorientert. Kulturinstitusjonene må få føringer for å ha langsiktige planer om konkret progresjon på mangfoldsfeltet og ikke minst at utviklingen måles fra år til år. Kulturministeren må rett og slett gi dem tilstrekkelige rammer og vise at de har noe viktig å tilby det nye norske samfunnet, sier Mela-sjefen til Dagsavisen.
Stortingsmelding
Forslagene ressursgruppene har kommer med skal gjennom en egen stortingsmelding, og legges inn på statsbudsjettet allerede til høsten. Selv om slike bidrag tidligere har ført til mer snakk enn handling, er kulturminister Anniken Huitfeldt fast bestemt på at hun vil oppnå resultater.
– Jeg har bedt om dette innspillet fordi vi skal jobbe mer systematisk. Slike tiltak skal ikke være stuntmessige engangsforeteelser, sier hun til Dagsavisen.