Etterlyser mer samisk engasjement

Chiles urbefolkning, mapuchene, har mange kampfrender i Norge. Nå etterlyser tidligere Alta-aksjonist Tore Bongo at flere samer skal engasjere seg i mapuchenes sak.
Foto: Maria Esperidion
Tidligere Alta-aksjonist, Tore Bongo, har støttet sultestreikende mapucheindianere, som er dømt til lange fengselstraffer i Chile. Nå vil ha at samemiljøene skal opptre mer solidariske i forhold til den chilenske urbefolkningen.
0Shares
Sist fredag deltok Bongo i en demonstrasjon utenfor den chilenske ambassade i Oslo for å vise sin motstand til chilenske myndigheters behandling av mapuchene, Chiles urfolk, skriver NRK.
Tore Bongo var styremedlem i Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino vassdraget fra 1978 til 1982. Han har fulgt med på situasjonen for mapuchene i Chile, mener mapuchenes rettighetskamp minner mye om kampen om Alta-Kautokeino vassdraget.
– Kampen om Alta-Kautokeino vassdraget på 70 og -80 tallet var viktig for samene, derfor burde de kunne assosiere seg med det mapuchene kjemper for i Chile i dag, sier Bongo.

Vil ha flere samer med i kampen
Ukentlig er det støttedemonstrasjoner utenfor chilenske ambassader i hele Europa. Også i Oslo vil demonstrasjonene fortsette til chilenske myndigheter går med på deres krav.
Så langt er det få samer som har deltatt i disse aksjonene og Tore Bongo synes at flere samer i Oslo burde vise sin solidaritet med mapuchene.
– For meg er det helt naturlig å støtte andre urfolk som kjemper for sine rettigheter og som utsettes for urettferdighet og overgrep, slik mapuchene i Chile nå opplever. Dette er en sak som langt flere samer også burde stille opp for, og jeg synes det er svært synd at ikke flere har engasjert seg i mapuchenes kamp, sier han, sier Bongo til NRK.
FAKTA:
Fire mapucheledere fikk tidligere i år fengselstraffer fra 8 til 14 år, blant annet fordi myndighetene mener de er skyldige i ordensforstyrrelse, grove ran, og ulovlige demonstrasjoner mot vannkraftutbygging og gruvedrift. Aktivistene er dømt etter gamle antiterrorlover fra militærdiktaturets periode (1973-90), noe som har vakt sterke reaksjoner internasjonalt.