Uakseptabelt med høy ledighet i Oslo

Abdullah Alsabeehg, 1. nestleder i AUF Oslo hevder innvandrere må kvoteres inn i offentlig sektor nå som det er finanskrise og flere har mistet jobben sin i privat næringsliv.
Foto: auf.no
– Hovedstaden må være mulighetenes by for alle uavhengig av bakgrunn, sier Abdullah Alsabeehg, sjettekandidat for Oslo Arbeiderparti til høstens kommunevalg (bildet).
0Shares
Ferske tall fra SSB viser at arbeidsledigheten blant folk med innvandrerbakgrunn i Oslo er høyere enn arbeidsledigheten for samme gruppe i fylker som Rogaland, Buskerud, Akershus, Sør-Trøndelag og Hordaland.
Nå mener lokalpolitiker for Arbeiderpartiet, Abdullah Alsabeehg, at situasjonen er uholdbar.
– At arbeidsledigheten blant folk med minoritetsbakgrunn er høyere i hovedstaden enn veldig mange andre fylker mener jeg er uakseptabelt. Arbeidsledigheten i Oslo må ned, skriver Alsabeehg i en e-post til utrop.no.

Sliter med å få jobb

– Flere av mine venner med minoritetsbakgrunn i hovedstaden får ikke jobb etter fullført utdannelse. Kommunen som arbeidsplass må brukes aktivt for å gi alle de samme mulighetene. Samtidig må kommunen drive en næringspolitikk som skaper arbeidsplasser i Oslo.

Alsabeehg, som leder Kultur- og oppvekstkomiteen i bydel Søndre Nordstrand, har fremmet forslag i Søndre Nordstrand for å øke antall folk med minoritetsbakgrunn i bydelsadministrasjonen.
– Søndre Nordstrand er bydelen med høyest andel beboere med minoritetsbakgrunn. Andel ansatte med minoritetsbakgrunn i administrasjonen og blant lederstillinger må gjenspeile befolkningssammensetningen, sier Alsabeehg.

Lover å følge opp

Alsabeehg har som valgløfte å følge opp saken videre på bystyrenivå hvis han blir valgt inn.

– Bedre rekruttering av minoriteter til kommunale stillinger i Oslo vil jeg gå inn for, sier han til utrop.no.