Norsk forsker med ny bok om «jihadismens gudfar»

Azzam var blant annet den første religiøst lærde som argumenterte for at det å bli fremmedkriger er en individuell, religiøs plikt, ifølge Thomas Hegghammer (bildet).
FFI-forsker Thomas Hegghammer har skrevet biografi om Abdallah Azzam, en av de mest innflytelsesrike ideologene bak internasjonal jihad – hellig krig.
68Shares

I boken forteller Hegghammer om Azzams bemerkelsesverdige reise fra oppveksten i en landsby på Vestbredden, via flukten til Jordan etter seksdagerskrigen, til livet som ideologisk leder på slagmarken i Afghanistan.

– Jeg kom over Azzams navn første gang sommeren 2001, da jeg var «lærling» med sommerjobb ved FFI. Jeg hadde fått i oppdrag å sette meg inn i Osama Bin Ladens bakgrunn. Etter hvert som jeg fordypet meg i jihadistisk litteratur, tekst og filmer vokste mappen om Azzam seg iøyenfallende stor, sier Hegghammer til Bødøposten.

– Han var primus motor bak mobiliseringen av arabiske fremmedkrigere i Afghanistan på 80-tallet. Dette miljøet ble i sin tur arnestedet for al-Qaida og andre jihadistgrupper. Han er også en av de mest innflytelsesrike ideologene i jihadismens historie. Azzam var blant annet den første religiøst lærde som argumenterte for at det å bli fremmedkriger er en individuell, religiøs plikt. Det hadde stor betydning for rekrutteringen av fremmedkrigere, ikke bare til Afghanistan på 1980-tallet, men også til senere konflikter. Flere norske syriafarere i nyere tid var direkte inspirert av Azzams bøker.

Boka som har fått tittelen The Caravan er ikke bare en biogafi om Azzam. Den tar også for seg det Hegghammer mener er de bakenforliggende årsakene til global jihadisme.

– Til syvende og sist ligger årsaken til at jihadismen ble et globalt fenomen i lokal undertrykkelse. Azzams historie er et godt eksempel på den dynamikken, mener Hegghammer.

– Seksdagerskrigen gjorde Azzam statsløs. Hadde ikke den funnet sted, ville Azzam sannsynligvis tilbrakt et fredelig liv som en religiøs leder eller dommer i sin hjemby i Palestina, mener Hegghammer.