Sian får ikke bruke Jernbanetorget

Stopp islamiseringen av Norge (Sian) søkte om å holde stand på Jernbanetorget i Gjøvik kommune. Men fra før av til eksisterer det et vedtak om å ikke tillate slike arrangement der etter SIAN demonstrasjon i 2017.

Gjøvik kommune avslo søknaden og Sian klaget på avgjørelse, som også er avslått.

I klagen skriver leder Lars Thorsen at kommunen diskriminerer og forskjellsbehandler Sian.

– Vår politiske virksomhet avskjæres fra deler av det offentlige rom som kommunen stiller til rådighet for andre samfunnsaktører og interessegrupper, skriver Thorsen i klagen til kommunen.

Torgeir Haglund Norli, Fagleder for park og friluft sier til Oppland Arbeiderblad at demonstrasjonen kan holdes et annet sted i byen.

– Jernbaneparken er forbeholdt underholdnings-, idretts- og fritidsaktiviteter. Jernbaneparken er utviklet til å være en møteplass for barn- og ungdom som brukerskateanlegget og barnefamilier som benytter lekeplassen, sier han.