Arne Viste anker lagmannsrettens avslag til Høyesterett

Her avgjøres troligvis skjebnen til Verona Delic (9) og andre asylbarn: Høyesterett må innse sitt ansvar og ta hensyn med de medmenneskelige hensyn som finnes i loven, mener kommentarforfatteren.
Borgarting lagmannsrett ville ikke behandle anken fra Arne Viste over dommen på ett års betinget fengsel. Nå anker han avslaget til Høyesterett.
0Shares

– Vi vil at Høyesterett skal vurdere om det var riktig av lagmannsretten å avvise anken, sier Arne Viste til Vårt Land.

Viste ble i fjor høst dømt i Oslo tingrett til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

Over en fireårsperiode betalte Viste over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere som ikke hadde arbeidstillatelse. I tillegg til fengselsstraffen ble Arne Vistes vikarfirma dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner. 1,4 millioner kroner ble også inndratt.