– Norge forberedt på gradvis flyktningankomst over tid

I 2015 sto alle dører på vidt gap oppover Europa, det gjør de ikke i dag, sier UDI-direktøren.
Foto: Udi
– Kommer økningen av ankomster gradvis over tid, vil vi klare å områ oss. Men kommer det mange på kort tid, kan vi få kraftige utfordringer, sier Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI).
148Shares

De siste årene har antallet asylsøkere stupt, og UDI har jevnt og trutt lagt ned mottak. I dag er kapasiteten nede i 3766 plasser fordelt på 21 mottak, ifølge UDI.

– Det er vanskelig å forutsi hvordan dette vil utvikle seg, men hvis vi får en økning i ankomster som følge av situasjonen i Europa, vil det ikke komme plutselig. Vi vil få noen forvarsler før det står mange på grensa til Norge. I 2015 sto alle dører på vidt gap oppover Europa, det gjør de ikke i dag, sier Forfang til Klassekampen.

Han tror UDI med én eller to måneders varsel vil kunne oppskalere betydelig. I motsetning til i 2015 er det nå et ankomstsenter klart på Råde. Der skal alle nyankomne innom for å registrere seg, få en helsesjekk og få utlevert klær. Mottakssenteret har i dag 500 plasser, men kapasiteten kan dobles ved behov. I tillegg har UDI laget avtaler med operatører av flere mottak som raskt kan øke antall sengeplasser.

– Det er helt riktig at siden kapasiteten i mottaksapparatet er så lav, og så mange mottak er nedlagt, vil også mindre økninger bli utfordrende om det skjer over kort tid. Vi er veldig på alerten, sier Forfang.