– Vi trenger reell debatt om mangfold i partiene

Farid Shariati fra MDG mener debatten om politisk representasjon må inkludere etnisitet, funksjonsevne og kjønnsidentitet.
Foto: MDG
Farid Shariati fra Miljøpartiet de Grønne vil ha en større diskusjon om representasjon i politikken.
0Shares

Shariati er sosialpolitisk talsperson og medlem i sentralstyret. I et innlegg i Klassekampen snakker han om en valgprosess av leder og nestleder som han beskriver som “ryddig, grundig og omfattende”.

Likevel kom han med noen kritiske betraktninger, spesielt med tanke på at man ofte tenker for mye på geografisk representasjon som måleparameter for mangfold.

– Jeg har lenge vært tydelig, både innad i partiet og offentlig, på at samtlige partier er for homogene.

Oppfordrer til debatt

MDG-politikeren mener at mangfold må vurderes og måles dynamisk, og oppfordrer til å egne partifeller og samfunnet til å ha en reell diskusjon om representasjon.

– I tillegg til innvandrere er det mange andre grupper som er underrepresentert (…) Hvorfor snakker vi mindre om etnisitet, funksjonsevne, seksuell- og kjønnsidentitet? Likestilling og mangfold i politikken måles fortsatt ut fra enten en utdatert kjønnsbinær akse eller fra geografisk avstand til hovedstaden.