Film belyser rettspraksis i Israel

Line Khateeb og ordstyrer Ketil Magnussen fra Oslo dokumentarkino
Foto: Grazyna Skarpås
Salen var fullsatt da FN-sambandet i samarbeid med Oslo dokumentarkino arrangerte en visning av filmen The Law in These Parts med en en times lang debatt i forkant.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

Salen var fullsatt.
Foto : Grazyna Skarpås
I panelet satt Cecilie Hellestveit, som har studert norsk, islamsk og internasjonal jus, Geir Ulfstein, som selv har vært i Jerusalem, er professor i offentlig og internasjonal rett, samt Line Khateeb som i tilllegg til å ha vært leder for Palestinakomiteen også har skrevet en masteroppgave om Israels politikk overfor palestinere med hensyn til eierskap til landområder.

Har ingen grunnlov

Siden Israel ikke har noen grunnlov, har rettsystemet svært stor makt. Det er fritt fram å anvende hvilke som helst lover. For eksempel brukes en lov fra ottomansk tid som sier at dersom en eiendom står ubrukt i tre år, så får staten eieretten på den. En vanlig praksis er å holde menneskene vekk fra eiendommene sine, slik at staten får den.

Dette var bare ett av temaene som ble tatt opp under debatten. Deltagerne drøftet problemstillinger, la fram teorier fra sine fagområder, og stilte hverandre spørsmål.

Filmen avdekker rettystemet

The Law in These Parts er ment å gi et innblikk i rettsystemet i Israel, et system som innbyggerne er svært hengivne til.

– Litt sånn som vi i Norge er etter 22. juli, poengterte en av debattantene.

I dokumentaren møter vi en rekke framstående israelske jurister som har vært med på å skape og drive Israels rettsvesen i de okkuperte områdene. Filmen er bygget opp rundt disse intervjuene, med innslag av arkivklipp fra tidligere rettssaker og fra Vestbredden og Gaza.

Filmen som er ment for et israelsk publikum, blir brukt på juridiske konferanser i Jerusalem der alt fra estetikken til det politiske budskapet i filmen drøftes.