Ni millioner til inkludering i kulturlivet

Kulturminister Abid Q. Raja kunne denne uken meddele om økte tilskudd til inkludering i kultursektoren.
Foto: Regjeringen
Kulturdepartementet øker budsjettet til den nye tilskuddsordningen grunnet mange gode søknader. Ordningen utgjør ni millioner, og 55 prosjekter får støtte.

Kulturminister Abid Raja besøkte tidligere i uken hovedkontoret til Unge funksjonshemmede for å dele nyheten om at tilskuddsordningen økes med flerfoldige millioner kroner.

– Jeg er glad for å kunne være her og komme med nyheten om fordelingen av midlene fra den nye tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv. Inkluderende og bred deltakelse skaper samhold og fellesskap. Det frivillige kunst- og kulturlivet i Norge er en unik arena for inkludering i hele landet, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne eller sosial og økonomisk bakgrunn. Jeg er også spesielt glad for at Kulturtanken har engasjert sitt eget ungdomsråd i arbeidet med å finne fram til lokale prosjekter i hele landet som får støtte nå. Barn og unges medvirkning er en nøkkel til å skape et kunst- og kulturliv der alle føler seg hjemme, sa han ifølge kulturtanken.no.

Stor interesse

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 135 søknader med en samlet søknadssum på nærmere 34 millioner. Arbeid med inkludering i kulturlivet vekker interesse og engasjement over hele landet, og nesten alle fylker er representert i søknadsbunken.

– Frivilligheten har vist stor interesse for å inngå samarbeid med aktører fra ulike sektorer og med profesjonelle aktører, slik at mange av prosjektene fremstår som solide samarbeidsmodeller som kan bidra til at flere barn og unge deltar i kulturaktiviteter, sier Kulturtankens direktør, Øystein Strand til kulturtanken.no.

Fakta om tilskuddsordningen

  • Skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter.

  • Lansert høsten 2020.

  • Tilskudd deles ut i 2020, men aktiviteter kan finne sted i 2021.

  • Neste søkerunde utlyses våren 2021.