Innfører egenmelding for inkludering i filmbransjen

NFI-direktør Kjersti Mo ser det som viktig at man har innført egenmelding for inkludering i filmbransjen.
Foto: Thor Brødreskift/Nordiske Mediedager
Fra nyttår introduserer NFI «egenmelding inkludering». Alle som søker tilskudd til produksjon eller lansering av film skal redegjøre for hvordan de har ivaretatt mangfold og diversitet i filmen.
45Shares

Gjennom egenmeldingen skal de som søker om tilskudd redegjøre for hvordan filmen eller tiltaket de jobber med har ivaretatt mangfold og diversitet knyttet til etnisitet, urfolk, nasjonale minoriteter, alder (barn, unge, seniorer), seksuell orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk, geografisk tilhørighet, funksjonsevne og sosial bakgrunn.

– Vi er glade for at dette tiltaket nå er på plass, og vi har stor tro på at egenmeldingen vil bidra til å bevisstgjøre de som søker om tilskudd fra oss. Målet er en mer inkluderende og mangfoldig filmbransje og filmkultur i Norge – som tar nye talenter i bruk og som bidrar til at hele det norske publikummet opplever at relevante historier blir fortalt i årene fremover, sier NFI-direktør Kjersti Mo til nfi.no.

Innføring av egenmeldingen er en del av NFIs handlingsplan for inkludering og representativitet i norsk film og filmkultur: Publikum. Relevans. Bærekraft. som ble lansert januar 2019.