Sjaman og sameforkjemper fyller 70

 
Foto: Vilde Brunvoll
Sjamanen Eirik Myrhaug, kjent fra kampen om Alta-utbyggingen, og for å lansere begrepet "økologisk økonomi", fyller 70 år i dag.
0Shares

Eirik (bildet) er født i den sjøsamiske bygda Gratangsbotn i 1943. Han kom til verden da krigslykken hadde snudd for Tyskland. Gratangen og Lavangen var de stedene i Norge nazistene for første gang under andre verdenskrig ble slått tilbake.

Sivilbefolkningen fikk krigen tett på seg. Faren og moren bygde en kjeller som de la et tak over for å få husvære.  Krigen førte også med seg en ytterligere fornorskning  av sjøsamene og deres kultur. Mange barn ble samlet i internatskoler, hvor det kun var tillatt å snakke norsk. Mange samer sluttet å overføre språket til barna. og Eiriks største sorg er at han aldri fikk lære sitt morsmål i oppveksten.

Nærhet til naturen
Eirik bestemte seg tidlig for å bli anleggsingeniør og dro sammen med sin far til Sverige for å få arbeidspraksis , der han gjorde rask karriere hos entreprenørselskapet Skanska. Han tok sin utdannelse ved Stockholms Tekniska Institutt. I 1973 flyttet han tilbake til Norge og ble anleggsingeniør i Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen ved utbyggingen av Skjomen kraftstasjon ved Narvik. Her fikk han se de store naturinngrepene industrisamfunnet påførte miljøet og samiske reindrift. Følgelig sluttet Myrhaug som ingeniør i 1977 og ble siden (1981) kjent som NVE-ingeniøren som byttet side i kampen om Alta-utbyggingen. Han var en av talsmennene for samenes siste sultestreik i januar og februar 1981.

Gjennom sitt nære forhold til naturen, ble Myrhaug grepet av hvor viktig naturen er for oss mennesker. Han begynte å forske på nye økonomiske modeller og med ulike kilder kom han til at det eneste farbare veien var en økologisk økonomi. Som førstemann i Norge og Norden lanserte han dette som et begrep på et foredrag i Larvik i 1973.

I perioden 1978-1992 reiste han rundt i Norden og holdt foredrag og inspirerte kommuner til øko-prosjekter. I Norge startet han Økokommuneprosjektet , som senere ble til Agenda 21 kommuner i samband med FNs miljøvernkonferanse i Rio i 1992. I Sverige ble hans prosjekt i ”Malingsbo-ekosocken” rikskjent i etter at han lanserte lokale grønne kroner for å bygge en bro over elva midt i bygda.

Fra sjamanslekt
Eirik stammer fra en gammel noaidi (samisk sjaman)-slekt og det er i denne sammenheng vi best kjenner ham best. Gjennom NRKs Brobyggerne-program, TV2 Norges herligste og TVNorges jakten på den sjette sans er han blitt kjent i tvmediet. 

Hans helbredende evner har hjulpet mange mennesker opp gjennom årene og mange har gjennomgått kurs i sjamanhealing. Mange har opplevde at deres liv er blitt sterkt forandret . Men Eirik er også en jordnær sjaman, ikke alt lar seg helbrede og han stiller ikke diagnoser og henviser til tradisjonell medisin.

Samfunnsmessig healing
Eirik er også kjent for sin samfunnsmessige healing, som da han stoppet stormen i Nord Norge i 1997 og trommet for at Finnmarksloven fikk en grundig behandling i Stortinget. Han bidratt til at samisk folkemedisin ble tillagt stor vekt i Aarbakkeutvalget innstilling om alternativ medisin. Han var nestleder i Det Norske Healerforbundet i en viktig periode da Aarbakkeutvalgets innstilling ble laget.

Han har også utviklet en metode for fjenhealing der klienter får delta med egne affirmasjoner , samtidig som Eirik bruker bønn etter samisk tradisjon. Eirik driver i dag, sammen med sin kone Bente Brunvoll, Studio Livstreet i Uranienborgveien i Oslo der de tar imot klienter og holder kurser.

Viet cherokeeindianer og same
Eirik har selv måttet gå igjennom to kreftsykdommer i 2003 og 2011, men er i dag helt frisk og i full aktivitet. Senest i høst var han på sjamanfestivalen Isogaisa og viet en cerokeeindianer og en same. Eirik har rettigheter til å vigsle gjennom Kosmologisk Livtro, et livssynssamfunn for folk med sjamanistisk forståelse.

Det er en vital mann som feirer 70 år, og han er takknemlig for boken som kom om hans liv i 2011, Sjaman for Livet, skrevet av Grace Brynn og Bente Brunvoll, utgitt på  Nova forlag. Eirik håper boken fortsatt vil være til inspirasjon og glede for mange som ønsker å se både økonomi og healing/sjamanisme i et nytt lys. Det er en same som er stolt over sitt opphav og sin kultur som fyller 70 år.

(kilde: Nova Forlag/NTB)