Gir 4,2 millioner til internasjonale festivaler

Kammerorkesteret Concerto Köln blir i 2014 et av trekkplastrene under Oslo internasjonale kirkemusikkfestival. Festivalen har selv fått 1,6 av de over fire millionene som Kulturrådet har gitt festivaler med internasjonal profil.
Foto: Harald Hoffmann
Kulturrådet har fordelt til sammen 47,2 millioner kroner til 112 musikkfestivaler for 2014. 4,2 av disse går til festivaler med internasjonal og minoritetspreget profil.
0Shares

Kulturrådet har i høst behandlet 142 søknader til musikkfestivaler, med en samlet søknadssum på ca. 96 millioner kroner. 90 festivaler har fått støtte gjennom festivalordningen, i tillegg har 21 festivaler fått støtte fra musikkarrangørordningen og en fra kirkemusikkordningen, melder NTB.

Sammenlignet med 2013 er festivalavsetningen redusert med 340 000 kroner, mot fjorårets styrking på tre millioner. Innstramninger tiol tross, så har fagutvalget funnet rom til enkelte moderate økninger og flerårige tilskudd.

En kikk på tildelingene viser også at nesten en tiendedel av midlene går til festivaler med internasjonal profil. Blant mottakerne finnes det aktører med såpass mangfoldig profil som No Siesta Fiesta – Tromsø Latinfestival, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival og Samisk Musikkfestival.

Strenge prioriteringer
Nestleder i Kulturrådet og leder av Musikkutvalget for arrangørstøtte, Arnfinn Bjerkestrand, sier at utvalget i årets tildelingsrunde har vært opptatt av å gi festivalene økonomisk forutsigbarhet.

– Forutsigbarhet i økonomien gir festivalene muligheter for langsiktig kunstnerisk arbeid, noe som i sin tur gir høy kvalitet i programmeringen. Strammere rammer gjør det vanskelig å få inn nye festivaler i ordningen og i årene som kommer antakelig vil være nødvendig med enda hardere prioriteringer, sier han videre til NTB.

Hvem får hva?

Barentsjazz – Tromsø Internasjonale Jazzfestival: NOK 100.000.
Bergen Internasjonale Musikkfestival: NOK 200.000.
International Chamber Music Festival: NOK 1.755.000.
Lofoten Internasjonale Kammermusikkfestival: NOK 50.000 (tilleggsbevilgning for 2015).
No Siesta Fiesta – Tromsø Latinfestival: NOK 100.000.
Oslo internasjonale kirkemusikkfestival: NOK 1.600.000 (gjelder fra 2015).
Transform – Trondheim World Music Festival: NOK 250.000.
Grenland International Brass Festival: NOK 50.000.
Norwegian International Wind Festival: NOK 100.000.
Samisk Musikkfestival: NOK 60.000.
(tre sistnevnte får tildelt beløpet som arrangørtilskudd)
Tilsammen: NOK 4.265.000.