– En milepæl for minoritetshelse

Helsedirektør Bjørn Guldvog.
Foto: Siv Thompson/kirkeaktuelt.no
Slik omtalte helsedirektør Bjørn Guldvog «Nasjonal Strategi for innvandrerhelse» under dialogkonferansen i desember.
0Shares
Konferansen, arrangert av Helsedirektoratet, ved avdeling Minoritetshelse og rehabilitering, er et ledd i oppfølgingen av Nasjonal strategi om innvandreres helse.
 
I sin åpningstale fremhevet Bjørn Guldvog (bildet) at Nasjonal Strategi er en milepæl innen innvandrerhelse som det første nasjonale politiske dokument på feltet. Han påpekte også behovet for mer kunnskap om innvandrerhelse og mer systematisk opplæring av helsepersonell for å oppnå likeverdige helse og omsorgstjenester i Norge.
 
– Her handler det om helserelaterte, kulturelle og språklige utfordringer knyttet til grupper av innvandrere. Forståelsen av sykdom og helse er forskjellig og helsepersonell må forstå ulikhetene for å skape tillit til helsesystemet. For å oppnå målet om likeverdige helse- og omsorgstjenester må tilbudet tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov.
 
– Ikke godt nok med gode intensjoner
Mariette Lobo, fra Likestillings og diskrimineringsombudet, påpekte at det ikke nok med gode intensjoner på innvandrerhelsefeltet, men at det må jobbe systematisk for å fremme likestilling og hindre diskriminering.
 
– Nasjonal Strategi for innvandreres helse er et svært et viktig dokument. Alle skal ha like god tilgang til tjenester av god kvalitet som er tilpasset den enkelte. Og det er helsepersonell som har ansvar for dette, ikke pasienten. Her må det jobbes med strukturer som hindrer likeverdighet og samtidig fokusere på grupper og individuelle behov.
 
Kunsten å møte folk på egne premisser
Nina Skille og Bjørnar Allgot fra Diabetesforbundet fortalte om hvordan de har, med stor suksess, jobbet med tilrettelegging for innvandrerbefolkningen.
 
– Vi prøver å nå ulike grupper av innvandrere ved å oversette informasjon og møte folk på deres egne premisser. Vi tar hensyn til både språk, kultur, referanser og synet på sykdom når informasjonsmateriell oversettes. Ikke minst er det viktig å lytte og lære av dem det angår for å gjøre kommunikasjonen best mulig, fortalte Skille og Allgot