– Viktig med politisk engasjement

Stadig flere kvinner med flerkulturell bakgrunn gjør som denne norsk-pakistanske kvinnen, og stemmer ved valg. Likevel holder stemmegivningen blant minoritetskvinner seg lav sammenlignet med befolkningen ellers. NB! Illustrasjonsbilde.
Foto: MiRA-senteret
I en spørrerunde gjennomført av Utrop sier at 80 prosent av ungdom med minoritetsbakgrunn at de er interessert i norsk politikk. Bare 18 prosent gav uttrykk for at de ikke vil stemme ved neste valg.
0Shares

20 prosent av innvandrerungdom er uenige i at det er viktig å engasjere seg i norsk politikk. Det kommer frem en spørrerunde Utrop har gjort om minoritetsungdoms forhold til Norge. 243 ungdommer svarte på undersøkelsen. (Se faktaboks.)

Tor Bjørklund, professor ved Institutt for statsvitenskap i Universitetet i Oslo,  er ikke overrasket over resultatet av undersøkelsen. Han forteller at alle undersøkelser om politisk deltakelse i tilknytning til valg viser at det er lav politisk interesse.

– I overkant av én av tre ikke-vestlige innvandrere har deltatt i kommunevalg. Ved det siste kommunevalget i 2011 steg tallet riktignok til 40 prosent. Ved stortingsvalget har deltakelsen fram til 2013 ligget stabilt på rundt halvparten blant velgerne med bakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Resultatene er således ikke overraskende siden innvandrerne har lav deltakelse i valg. De er dessuten sjelden medlem av politiske partier, sier han.

– Svarer for optimistisk
Han mener det er viktig å understreke at ved stortingsvalget må man være norsk statsborger. Ved kommunevalg kan man stemme selv om man er utenlandsk statsborger.

Spørrerunden viser at selv om man mener at engasjement i norsk politikk er uinteressant, så kommer noen likevel til å stemme ved neste valg.

Deltakerne i undersøkelsen skulle krysse av for hvorvidt de er enige i påstanden: “Jeg kommer til å stemme ved neste valg”. Bare 18 prosent er helt eller delvis uenige i påstanden.

– Folk har en tendens til å uttrykke at de kommer til å stemme enn hva de faktisk gjør, når de får et slikt spørsmål. Intensjon om å stemme avviker som regel fra faktisk stemmegivning, påpeker Bjørklund.

Ikke indikator for integrering
Bjørklund forteller at lavt engasjement for politikk er en dårlig indikator på hvorvidt man er yrkesaktiv.

 
Foto : Universitetet i Oslo/Pressebilde

– I fjor deltok omtrent halvparten av innvandrerne i stortingsvalget. Blant somaliere deltok omtrent 60 prosent, mens innvandrere fra Kroatia deltok i liten grad. Samtidig viste andre tall at innvandrere fra Somalia var prosentvis mindre yrkesaktive enn innvandrere fra Kroatia, forteller han.

Viktig å engasjere seg
Shabana Rehman Gaarder, styremedlem i Miljøpartiet De Grønnes kvinnenettverk, mener det er viktig å engasjere seg politisk.

– Det er viktig hvis man vil ha innsikt i det systemet man er en del av, og for å føle seg hjemme. Men det er opp til hver enkelt, sier hun.

– Vi går alle gjennom forskjellige livsfaser. Noen ganger kan det plutselig være helt nødvendig med samfunnsengasjement. Andre ganger er det beste man kan gjøre for samfunnet å ta vare på seg selv, påpeker hun.

– Sosiale og kulturelle problemer knyttet til kjønn og identitet var mitt utgangspunkt og engasjementet har bare vokst seg større og sterkere med årene. Det er fordi jeg alltid har vært opptatt av miljøet rundt meg, forteller Rehman.

Kritiserer undersøkelsen
Rehman mener undersøkelsen ikke avdekker ungdommens kunnskap om politikk.

Foto: Arkiv.
Foto : Privat

– Undersøkelsen burde dekket hva deltakerne allerede vet om demokrati, norsk politikk og politisk historie, sier hun.

FAKTA
Utrop spurte 243 ungdommer med minoritetsbakgrunn, stort sett på Oslos østkant, om deres holdninger til og synspunkter på det norske samfunnet. Undersøkelsen er ikke representativ (ikke tilfeldig utvalg), men kan gi en pekepinn om minoritetsungdoms holdninger og oppfatninger.